Webinar om interkulturell kompetanse i LK20

Bli med på webinar 2.12.21 om interkulturell kompetanse i LK20!
Foredragsholdere er Henrik Bøhn, Magne Dypedahl og Ragnhild Lund

Interkulturell kompetanse er en viktig del av læreplanene i engelsk og fremmedspråk.

I Læreplan i  fremmedspråk knyttes begrepet blant annet til «innsikt i og forståelse av kulturelt mangfold», mens i Læreplan i engelsk nevnes det å «forholde seg til ulike levemåter, tenkesett og kommunikasjonsmønstre». Disse beskrivelsene av interkulturell kompetanse er ganske vage, og vi ønsker i dette webinaret å konkretisere disse.

Under webinaret vil vi se nærmere på hvordan interkulturell kompetanse kan forstås i en norsk kontekst og hvordan lærere i engelsk og fremmedspråk kan legge til rette for utvikling av slik kompetanse i språkopplæringen.

Publisert 23. nov. 2021 11:09 - Sist endret 25. nov. 2021 09:35