Nyhetsbrev 6 - 2020

  Arrangementer

  Diverse nyheter

  Språk i Europa

  Ressurser til undervisningen

  • «Språksprånget» er den fengende tittelen på et svensk kompetanseutviklingstiltak for språklærere.
   Se også fremmedspråksenterets bidrag til den lignende norske strategien for språk, lesing og skriving; «Språkløyper»
   => fransk, spansk, tysk (nivå I)
   => engelsk (barnetrinn)

  • Mange fine korte video for å lære fransk innenfor temaene kommunikasjon, ordforråd, grammatikk og verbbøyning.
  • Savner du Alors demande? I Norge har vi tilgang til ur.se sine videoer
   Alors parle: videoer med forskjellige temaer som for eks. mat, klær, veibeskrivelse… 
   Alors Grammaire: videoer som forklarer er-verb, nektelse, refleksive verb og preteritum
  • Deutsch FAIRNetzt er tittelen på tysk som andrespråk-satsingen til det østerrikske språksenteret (ÖSZ). I den  forbindelse tilbys variert materiell for begynneropplæringen, blant annet temapakkene: Spielplatzdigitale WeltHobbysBadezimmerKörperGefühleTierweltFreundeFamilie
   I tilknytning til dette er det også laget ulike «lytteaktiviteter» som du finner om du ruller nedover på siden i nedlastingsområdet.

  • Das-Sprachenlabor.de har et språkspill over temaet Halloween

  • HaveFunWithRussian
   Bruk korte dialoger på nybegynnernivå i russiskundervisning.​ Disse tar for seg mange ulike emner og alle har lydinnspilling i to ulike tempoer. 

  • El presente regular
   I dette opplegget fra Fremmedspråksenteret får elevene mulighet til å jobbe selvstendig (enten i klasserommet eller hjemmefra). Læringsstien fokuserer på personlige pronomen og regelrette verb i presens.

  • Mi habitación
   I dette opplegget fra Fremmedspråksenteret får elevene mulighet til å jobbe selvstendig (enten i klasserommet eller hjemmefra). Læringsstien fokuserer på verb, preposisjoner og vokabular knyttet opp mot tema «mitt rom»

   

   Publisert 13. okt. 2020 14:05 - Sist endret 21. okt. 2020 10:57