Communicare

Communicare er et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 

Det er kostnadsfritt å abonnere på tidsskriftet. Bestill tidsskriftet her (nettskjema)