Elena Kristian

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608219
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Russisk

Bakgrunn

Master i utdanningsledelse fra UiO. Cand.philol. (russisk språk og litteratur, engelsk, språkvitenskap). Videreutdanning innen pedagogisk ledelse og veiledning, IKT. Undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole. Medlem av fagnemnda i fremmedspråk.

Emneord: russisk
Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 9. okt. 2020 13:03