Solena Diane Candice Pradayrol

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608223
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Fransk

Bakgrunn

Studier i fransk, engelsk, kroppsøving og mat og helse. Undervisningserfaring fra ungdomsskole.

Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 7. aug. 2019 13:12