Eva Thue Vold

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Professor
Kontakt
+4769608473
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Forskning og utvikling ved senteret

Bakgrunn

PhD i fransk språkvitenskap (Universitetet i Bergen, 2008) og cand.philol. med fransk hovedfag, engelsk og psykologi (Universitetet i Bergen, 2001).

Lang undervisningserfaring fra høyere utdanning (lærerutdanning og språkstudier). Veileder for flere PhD-stipendiater i språkdidaktikk.

Forskergrupper

Emneord: FoU
Publisert 11. aug. 2020 09:32 - Sist endret 27. okt. 2020 11:24