Øystein Nilsen Øksenvåg

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608394
+4797179538
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Rådgiver for øst-asiatiske språk og språkvalg

Bakgrunn

MA i East Asian Studies fra UiO med fordypning i kinesisk språk.
PPU fra Universitetet i Sørøst-Norge.
Har undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående.

Emneord: kinesisk, språkvalg

Publikasjoner

 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Skriverkstedet - en verktøykasse for engelsk-og frmemedspråklærere. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.  ISBN 978-82-8195-066-5.  22 s.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2010). Grunnleggende kinesisk ordbok - De 800 viktigste tegnene. Foreign Language Teaching and Research Press.  ISBN 978-7-5135-0066-1.  536 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2019-2020. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Elevenes valg av fremmedspråk på videregående 2019-2020. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Samordna opptak 2020: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). «Alt er lov! Hvordan gjennomføre skriftlig vurdering med åpent nett og alle hjelpemidler tillatt.».
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Dybdelæring, skrivetips og vurdering.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Elevenes valg av fremmedspråk på videregående2018-2019. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Forslag til innspill til Lied-utvalget – Nasjonalt senter for fremmedspråk og engelsk i opplæringen. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). How will the new curriculum change the way to teach Chinese as a second foreign language in Norway?.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Samordna opptak 2019: Prosentdelen studentar som vel framandspråk aukar.. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Skriftlig eksamen - Utfordringer og muligheter.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Elevenes valg av fremmedpråk på videregående2017-2018. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2017-2018. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Kinesisk språk i norsk skole - i går, i dag og i morgen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Kinesisk språkundervisning i Norge, anno 2018. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Kjerneelementer i fremmedspråk. [www ]. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Muntlig verifisering som vurderingsmodell.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Samordna opptak 2018: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar.. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Chinese language learning in Norway.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 2016-2017. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2016-2017. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Framandspråk i arbeidslivet og språkval.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Framandspråkfaget i norsk skule. Kvifor lære språk i maskinane sin tidsalder?.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Kinesisk i norsk skole - Hva kan de offentlige institusjonene bidra med?.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Samordna opptak 2017: Talet på studentarsom vel framandspråk aukarfor andre året på rad.. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (red.) (2016). Fokus på språk: Koreansk i verden. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Kinesisk språklæring i Norge.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Samordna opptak 2016: Talet på studentarsom vel framandspråk aukar. Vis sammendrag
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2011). The historical development of the political relationship between North Korea and China, and its future . Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 8. okt. 2020 13:19