Øystein Nilsen Øksenvåg

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608394
+4797179538
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Arbeidsområder

NB! I permisjon frem til august 2022

Rådgiver for øst-asiatiske språk og språkvalg

Bakgrunn

MA i East Asian Studies fra UiO med fordypning i kinesisk språk.
PPU fra Universitetet i Sørøst-Norge.
Har undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående.

Forskergrupper

Emneord: kinesisk, språkvalg

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Øksenvåg, Øystein Nilsen & Pradayrol, Solena Diane (2021). Byggeplassen. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen. ISBN 9788281950825. 28 s.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Skriverkstedet - en verktøykasse for engelsk-og frmemedspråklærere. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen. ISBN 978-82-8195-066-5. 22 s.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2010). Grunnleggende kinesisk ordbok - De 800 viktigste tegnene. Foreign Language Teaching and Research Press. ISBN 978-7-5135-0066-1. 536 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2021). Spontan muntlig samtale og muntlig vurdering.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2021). Nye eksamener - utfordringer og muligheter.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Spontan muntlig samtale som undervisningsmetode.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Synet på språkkunnskap i næringslivet: paneldebatt og presentasjon av en nordeuropeisk undersøkelse.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Lek og spill i kinesisk språkundervisning.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). How will the new curriculum change the way to teach Chinese as a second foreign language in Norway?
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Dybdelæring, skrivetips og vurdering.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). «Alt er lov! Hvordan gjennomføre skriftlig vurdering med åpent nett og alle hjelpemidler tillatt.» .
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Skriftlig eksamen - Utfordringer og muligheter.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Kjerneelementer i fremmedspråk.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Kinesisk språk i norsk skole - i går, i dag og i morgen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Muntlig verifisering som vurderingsmodell.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Chinese language learning in Norway.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Framandspråkfaget i norsk skule. Kvifor lære språk i maskinane sin tidsalder?
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Framandspråk i arbeidslivet og språkval.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Kinesisk i norsk skole - Hva kan de offentlige institusjonene bidra med?
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Kinesisk språklæring i Norge.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Fokus på språk: Koreansk i verden.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2021). Talet på søkjarar til engelsk og framandspråk aukar, medan talet på studieplassar søkk . Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2021). Elevens valg av fremmedspråk på videregående 2020-2021. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen .
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2021). Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2020-2021. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen .
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Samordna opptak 2020: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Elevenes valg av fremmedspråk på videregående 2019-2020. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2020). Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2019-2020. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen .
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Forslag til innspill til Lied-utvalget – Nasjonalt senter for fremmedspråk og engelsk i opplæringen . Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Samordna opptak 2019: Prosentdelen studentar som vel framandspråk aukar. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2019). Elevenes valg av fremmedspråk på videregående2018-2019. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Kinesisk språkundervisning i Norge, anno 2018. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Samordna opptak 2018: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Elevenes valg av fremmedpråk på videregående2017-2018. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2017-2018. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2018). Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Samordna opptak 2017: Talet på studentarsom vel framandspråk aukarfor andre året på rad. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 2016-2017. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2017). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2016-2017. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Samordna opptak 2016: Talet på studentarsom vel framandspråk aukar. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.
 • Øksenvåg, Øystein Nilsen (2016). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 1. des. 2021 12:00