Solena Diane Candice Pradayrol

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608223
Studiested
Halden
Kontornr.
053

Faglige interesser

 • Fransk som fremmedspråk
 • Studentaktiv undervisning og læring
 • Digitale verktøy, Flipped Classroom og digitale Escape Room

Undervisning og utviklingsarbeid

 • Grunnskole 8-10
 • Kompetanse for Kvalitet (KfK), fransk for lærere 
 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)

Verv

 • Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet på HiØ
 • Utdanningsforbundets arbeidsplasstillitsvalgt på LU

Bakgrunn

 • Undervisningserfaring fra ungdomsskole innen fransk, engelsk, kroppsøving og M&H
 • LinkedIn profil

Forskning

 • Medlem av forskningsgruppen TOOL KIT- TOlke og Operasjonalisere Læreplanverket - Kunnskap, Innovasjon og Teknologi

Forskergrupper

Emneord: Fransk

Publikasjoner

 • Øksenvåg, Øystein Nilsen & Pradayrol, Solena Diane (2021). Byggeplassen. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.  ISBN 9788281950825.  28 s. Vis sammendrag
 • Pradayrol, Solena Diane (red.) (2019). Fokus på språk - Fransk i verden. Magnolia Press.  ISBN 978-82-8195-032-0.  32 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pradayrol, Solena Diane (2019). Comment utiliser la poésie en classe ? - Teachmeet. Vis sammendrag
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). DEKOMP - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen: lytting. Vis sammendrag
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). DEKOMP - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen: muntlig interaksjon.
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). DEKOMP - Fremmedspråk i skolen etter fagfornyelsen: muntlig produksjon. Vis sammendrag
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). ECMLs anbefaling av digitale verktøy - Teachmeet HiØ.
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). Etterutdanningskurs for fremmedspråklærere – Fagfornyelse, Nettverksamling, Steinkjer. nov. 2019.
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). Fagfornyelse: demokrati og medborgerskap, Språkdagskonferanse, Halden. Sept. 2019.
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). La Francophonie en classe de FLE.
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). Modèle pédagogique pour développer les compétences écrites en francais - sirkelmodell. Vis sammendrag
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). Språkfika - EOL: Learning environments where modern languages flourish.
 • Pradayrol, Solena Diane (2019). Thinglink + Skriveheftet - Teachmeet HiØ.
 • Pradayrol, Solena Diane (2018). 5 grunner til å lære fransk.
 • Pradayrol, Solena Diane (2018). 5 raisons d'apprendre le français.
 • Pradayrol, Solena Diane (2018). Fotspor - Teachmeet.
 • Pradayrol, Solena Diane (2018). Genial.ly - Teachmeet.
 • Pradayrol, Solena Diane (2018). Idées pour travailler la compréhension et la production écrites et orales.
 • Pradayrol, Solena Diane (2018). Wooclap - Teachmeet.
 • Pradayrol, Solena Diane (2017). Apprendre la grammaire en s’amusant.
 • Pradayrol, Solena Diane (2017). Jouer avec le vocabulaire.
 • Pradayrol, Solena Diane (2017). Jouer pour parler.
 • Pradayrol, Solena Diane & Schimpke, Natali Segui (2017). Elevaktiviserende metoder for muntlige ferdigheter i fremmedspråk. Vis sammendrag
 • Pradayrol, Solena Diane (2016). La grammaire par et pour l’oral.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2018 12:41 - Sist endret 15. sep. 2021 10:07