Brosjyrer og hefter

Vi har laget egne språkvalgbrosjyrer for rådgivere og for elever/foreldre. Brosjyrene forklarer hvilke valgmuligheter elevene har og hvilke konsekvenser som er forbundet med disse valgene.

I tillegg har vi laget egne hefter for en rekke språk. Disse heftene er publisert i serien Fokus på språk. Brosjyrene og heftene kan lastes ned her og bestilles gratis fra vårt bestillingstorg.

Brosjyrer for rådgivere

  • Ungdomstrinn (BM - NN)
  • Videregående opplæring (BM - NN)

Brosjyrer for elever/foreldre

  • Ungdomstrinn (BM - NN)
  • Videregående opplæring (BM - NN)

Powerpointpresentasjoner til informasjon om språkvalg i vgs.

  • Valg av fremmedspråk programfag/Val av framandspråk programfag (BM - NN)
  • Valg av fremmedspråk fellesfag/Val av framandspråk fellesfag (BM - NN)
Publisert 14. juni 2018 12:54 - Sist endret 30. juni 2020 12:20