Fokus på språk - Side 2

Sist endret 10. sep. 2020 13:24 av Tina Louise Buckholm

Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt - Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen

Sist endret 10. sep. 2020 13:35 av Tina Louise Buckholm

Morsmål som andrespråk. Sluttevaluering av prosjekt i Trondheim kommune

Sist endret 11. sep. 2020 13:57 av Tina Louise Buckholm

Britt W. Svenhard:  CLIL: Kombinert fag- og engelskopplæring i videregående skole

Sist endret 10. sep. 2020 14:18 av Tina Louise Buckholm

Gerard Doetjes og Eva Thue Vold:  Valg av fremmedspråk i videregående opplæring – en kartlegging

Sist endret 9. sep. 2020 09:21 av Tina Louise Buckholm

Glenn Ole Hellekjær: Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!

Sist endret 11. sep. 2020 13:55 av Tina Louise Buckholm

Gerard Doetjes:  Nye fremmedspråk i skolen. Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene

Sist endret 11. sep. 2020 08:43 av Tina Louise Buckholm

Berit H. Blå og Karin D. Pettersen:  Lesing som grunnleggende ferdighet i engelsk og fremmedspråk

Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 9. sep. 2020 12:53 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 11. sep. 2020 09:31 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 9. sep. 2020 08:05 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 9. sep. 2020 08:35 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 9. sep. 2020 09:42 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 9. sep. 2020 12:34 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 9. sep. 2020 12:48 av Tina Louise Buckholm
Sist endret 21. feb. 2020 08:58 av Pål Andreas Flodin
Sist endret 10. sep. 2020 13:46 av Tina Louise Buckholm