Ann Karin Helgesen

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Vice-Dean R&D
Contact
+4769608838
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests:

Person centred healthcare and the digital society

Elderly care and the geriatric patient

Acute conditions in the geriatric patient

Dementia and delirium

Complex and chronic diseases

Patient/user participation

Quality in health care

Palliative care

Nurses role in management and administration of medication

The research process

Courses taught

Dementia and delirium

Advanced nursing to the geriatric patient

Palliative care

Research process

Qualitative methods

Background

Geriatric nurse. PhD. Supervisor PhD.

 

Partners

Tromsø University

Omsorgsbiblioteket

OsloMet

Høgskolen i Innlandet (HiNN)

Nord Universitet

Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem, Østfold

Sykehuset Østfold

International College of Person centred medicine, USA

Karlstad Universitet (KAU), Sverige

Tuke Institute, UK

University of Central Florida, USA

University of Antwerp, Belgium

University of Utrecht, The Netherlands

 

 

 

Publications

 • De Baetselier, Elyne; Van Rompaey, Bart; Batalha, Luis M; Bergqvist, Monica; Czarkowska-Paczek, Bozena; De Santis, Alberto; Dijkstra, Nienke E; Fernandes, Maria I; Filov, Izabela; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Heczkova, Jana; Helgesen, Ann Karin; Isfort, Michael; Jordan, Susan; Karnjus, Igor; Keeley, Sarah; Kolovos, Petros; Langer, Gero; Lillo-Crespo, Manuel; Logan, Vera; Malara, Alba; Meyer, Gabriele; Olah, Andras; Padysakova, Hana; Prosen, Mirko; Pusztai, Dorina; Sino, Carolien G; Tziaferi, Styliani; Ziakova, Elena & Dilles, Tinne (2020). EUPRON: nurses' practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries.. BMJ Open.  ISSN 2044-6055. . doi: 10.1136/bmjopen-2019-036269 Full text in Research Archive.
 • Helgesen, Ann Karin; Adan, Yassin Husein; Bjørglund, Caroline Dybvik; Weberg-Haugen, Chris; Johannessen, Mona; Kristiansen, Kristine Åsmul; Risan, Elisabeth Vasskog; Relusco, Ma Lorinda; Skaarer-Heen, Heidi Marie; Sørensen, Tina Marie; Vedå, Linea & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nurses' experiences of delirium and how to identify delirium - A qualitative study. Nursing Open.  ISSN 2054-1058. . doi: 10.1002/nop2.691 Full text in Research Archive.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsen, Dag Werner & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Quality of care in a nursing home as experienced by patients with dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390. . doi: 10.2147/JMDH.S285668 Full text in Research Archive.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Patient experiences with technology enabled care across healthcare settings- a systematic review. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  20 . doi: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05633-4 Full text in Research Archive.
 • Simensen, Marianne & Helgesen, Ann Karin (2020). Utfordrende atferd hos personer med demens i forsterket enhet på sykehjem-sykepleieres erfaringer. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  s 1- 9 . doi: 10.1177/0969733019857775
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleieres erfaringer med å informere beboere i sykehjem om deres juridiske rettigheter og endringer i deres medisinering.. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (02) Full text in Research Archive.
 • Løken, Therese Dwyer & Helgesen, Ann Karin (2019). Jeg får tilbake livet mitt. Pårørendes erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (01), s 13- 20 Full text in Research Archive.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733019874497
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Full text in Research Archive.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Karlsen, Heidi Marie; Rosseland Hansen, Ellen; Johansson, Helena; Mathisen, Anne Gerd & Helgesen, Ann Karin (2017). Impact of Person-Centered Care on Residents' Perceptions of Care Quality in Nursing Homes: An Intervention Study. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  7(2), s 118- 124
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Persenius, Mona; Bååth, Carina & Helgesen, Ann Karin (2017). The use of life stories and its influence on persons with dementia, their relatives and staff - a systematic mixed studies review. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  16(1) . doi: 10.1186/s12912-017-0223-5 Full text in Research Archive.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit Skaflestad & Helgesen, Ann Karin (2017). The personnel's experiences with the implementation of an activity program for men in municipal health services. Geriatric Nursing.  ISSN 0197-4572.  38(5), s 448- 453 . doi: 10.1016/j.gerinurse.2017.02.010 Full text in Research Archive.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Bodil Wilde; Larsson, Gerry & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Adaptation of the quality of care from the patient's perspective (QPP) instrument for persons with dementia. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  7(4), s 225- 234
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2017). Omsorg i livets siste fase. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (2), s 26- 33

View all works in Cristin

 • Helgesen, Ann Karin (2021). KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS. HVORDAN FINNE OG TA I BRUK FORSKNING I OMSORG OG BEHANDLING?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Helgesen, Ann Karin (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Nilsen, Anniken (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2020). Nytenkning må til for å skaffe nok praksisplasser. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81851
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Farmasøyter og sykepleiere samarbeider for dårlig. HiØ nettside.
 • Helgesen, Ann Karin & Johansen, Håkon (2020). Inkludering av av pårørende i palliasjon- muligheter og begrensninger.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2020). Hva kjennetegner ressurssykepleierens funksjon? Hjemmesykepleie og sykehus. Foreløpige funn..
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2020). Ressursperson i palliasjon- funksjon, samarbeid og refleksjon i det tverrfaglige teamet..
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Ber sykepleiere søke nytt masterstudium. Ny hverdag med krav til økt spesialisering. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Kompetanseheving for pasientens del- og for egen del. Halden Arbeiderblad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nytt masterstudium styrker sykepleieren og pasienten.. HiØ nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Presentasjon av prosjekter som har fått samarbeidsmidler Status og resultater.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsen, Dag Werner & Helgesen, Ann Karin (2019). Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Pårørendes deltakelse og involvering i palliasjon.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Samarbeidsmidler: hvordan lykkes med mer utviklingsarbeid og forskning i kommunene?.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Vurdering av abstracts--og vinneren er:.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg. Fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg Fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Interprofessional pharmaceutical care.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon i Østfold - tjenestekvalitet og ressurspersonens funksjon.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliative care in nursing homes – the role of the resource nurse..
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert palliativ omsorg.
 • Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Presentasjon DeMoPhac studien.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus?.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre.. https://www.hiof.no.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Pasienterfaringer fra det gamle og nye sykehuset – hvordan best ivareta pasientene våre?.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Fra gammelt til nytt sykehus – Hvordan erfarer pasienten å være på fellesrom kontra enerom?.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Multiple bed rooms or single rooms? - A qualitative study of how patients experienced different ward layouts in an old and in a new hospital.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Helgesen, Ann Karin (2018). Contributions and challenges for nursing in delivering person-centred women’s health.
 • Helgesen, Ann Karin (2018). Livets siste fase fra et sykepleieperspektiv..
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Challenges when female staff perform person-centered activities for male residents in nursing homes.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2018). LCP- (Livets siste dager)..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Social support at work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Løken, Therese Dwyer & Helgesen, Ann Karin (2018). «Jeg får tilbake livet mitt» Pårørendes erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.. Show summary
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Helgesen, Ann Karin (2018). Når sykdommen rammer: "Jeg vil ha informasjon jeg forstår" https://www.f-b.no/debatt/kreft/sykepleiere/nar-sykdommen-rammer-jeg-vil-ha-informasjon-jeg-forstar/o/5-59-1010852. Fredrikstad Blad.  130(29), s 8- 9
 • Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Gjellebæk, Camilla (2018). Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2018). From an old to a new hospital: How do patients experience staying in a single bed room compared to shared accommodations?.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective..
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students..
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). 'It is the patients' legal right, but it's seldom done'. Nurses experiences of giving information about the patients' legal rights and changes in medication..
 • Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). The impact of person-centered care on older people's perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Ghebrehiwet, Tesfa; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). Establishing an ICPCM nursing network on person- centred care.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Hva mener personer med demens selv? Hvordan spørre for å få svar.....
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Kan vi egentlig stole på det personer med demens selv sier om kvaliteten på helsetjenestetilbudet?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). European Perspectives: The importance of finding common ground.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). Møte med personer med demens i tannhelsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin (2017, 08. september). Sommerprat med Ann Karin Helgesen. [Internett].  http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). The role of families in person-centered care.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). User participation in everyday decision-making in special care units for persons with dementia.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Personsentrert omsorg i sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2017). Et samarbeidsprosjekt mellom høgskole og spesialisthelsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Health care quality from the person with dementia'a perspective: development and testing of a questionnaire.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Quality of care from the perspective of persons with dementia.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2017). «Erfaringer med prosjektet LCP – lindrende omsorg og behandling i Askim kommune.».
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:08 PM - Last modified Feb. 3, 2021 6:04 PM