Anniken Sørlie

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608633
Study place
Fredrikstad
Office nr.
A222

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Davy, Zowie; Sørlie, Anniken & Suess Schwend, Amets (2018). Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy.  ISSN 0261-0183.  38(1), s 13- 34 . doi: 10.1177/0261018317731716 Full text in Research Archive.
 • Sørlie, Anniken (2018). The right to trans-specific healthcare in Norway: understanding the health needs of transgender people. Medical Law Review.  ISSN 0967-0742.  27(2), s 295- 317 . doi: 10.1093/medlaw/fwy029
 • Sørlie, Anniken (2017). Governing (trans)parenthood: The tenacious hold of biological connection and heterosexuality, In Dianne Otto (ed.),  Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks.  Routledge.  ISBN 978-1-138-28991-8.  9.  s 171 - 190 Full text in Research Archive.
 • Sørlie, Anniken (2017). Legal Gender Meets Reality: A Socio-Legal Children's Perspective, In Anne Hellum (ed.),  Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity.  Routledge.  ISBN 978-1138698505.  6.  s 77 - 103
 • Sørlie, Anniken (2016). Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  10.  s 227 - 248
 • Sørlie, Anniken (2015). Legal gender meets reality: a socio-legal children's perspective. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(4), s 353- 379 . doi: 10.1080/18918131.2016.1123831 Full text in Research Archive.
 • Sørlie, Anniken (2014). Tvungen identitet - en vurdering av norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  12(4), s 272- 295 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Sørlie, Anniken & Alaattinoglu, Daniela (2019). Sverige gir steriliserte transpersoner erstatning. Det bør Norge også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 20- 21
 • Sørlie, Anniken (2018). Governing (Trans) parenthood – The Tenacious Hold of Biological Connection and Heterosexuality.
 • Sørlie, Anniken (2018). Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transgender children and binary structures in schools.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transspesifikke helserettigheter i norsk og internasjonal rett: et anerkjennelsesperspektiv.
 • Sørlie, Anniken & Schmölzer, Stephanie (2018, 08. september). Transpersoner sliter med å få den helsehjelpen de trenger og har rett på. [Internett].  Forskning.no.
 • Hellum, Anne; Sørlie, Anniken & Gustavsson, Andrea (2017). Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sørlie, Anniken & Lindstad, Siri (2017, 31. januar). Barn har rett til egen kjønnsidentitet. [Internett].  Kilden kjønnsforskning.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 05. februar). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 05. februar). Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Kristine Marie, Skaar (2015, 18. august). Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. [Tidsskrift].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Sørlie, Anniken (2013). Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet: kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?. Kvinnerettslig skriftserie. 90.

View all works in Cristin

Published Sep. 14, 2018 8:53 AM - Last modified Sep. 14, 2018 8:53 AM