Christian Sørhaug

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608772
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Sørhaug, Christian (2019). Composing Warao indigeneity and miniatures: A human-nonhuman working group, In Jack Davy & Charlotte Dixon (ed.),  Worlds in miniature: contemplating miniaturisation in global material culture.  UCL Press.  ISBN 9781787356498.  7.  s 119 - 138
 • Sørhaug, Christian (2019). Frivilliges koreografering av trivsel i sykehjemmet: Psykososialt miljø i et posthumanistisk perspektiv, I: Anna Lydia Svalastog; Nina M. J. Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.),  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  14.  s 366 - 386
 • Sørhaug, Christian (2017). Teksturering av omsorg Frivilliges deltagelse i statlig velferdsproduksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  28(03-04), s 218- 235 . doi: 10.18261
 • Sørhaug, Christian (2016). The Hold of Life in a Warao Village: An Assemblage Analysis of Householding Practices, In Bjørn Enge Bertelsen & Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen (ed.),  Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-40474-5.  6.  s 137 - 159
 • Sørhaug, Christian (2015). Tingenes radikale biografi : etnografika analysert gjennom arbeidsgrupper. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 56- 72
 • Sørhaug, Christian (2014). Foraging for Love, In Juliet Steyn & Nadja Stamselberg (ed.),  Breaching Borders. Art, Migrants and the Metaphor of Waste.  I.B. Tauris.  ISBN 9781780762593.  11.  s 255 - 273
 • Sørhaug, Christian (2014). Omsorgsfulle eller omsorgsløse handlinger? Sykehjem analysert som arbeidskollektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.

View all works in Cristin

 • Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Sørhaug, Christian & Rugkåsa, Marianne (2019). Krysningsfelt mellom sosialantropologi og sosialt arbeid..
 • Sørhaug, Christian (2019). Hvor er nordisk etnografi på vei, og hva trengs det mer forskning på?.
 • Sørhaug, Christian; Arx, Serge Patrick von & Fønstelien, Kjartan (2019). Our Gruesome Cultural Heritage. Show summary
 • Sørhaug, Christian (2018, 09. juni). Dagsrevyen. [TV].  NRK Telemark. Show summary
 • Sørhaug, Christian (2018, 11. juni). De knekte koden.  NRK.
 • Sørhaug, Christian (2018). Digital and analogue communication in health- and welfare professions. [Video /  DVD].
 • Sørhaug, Christian (2018, 11. juni). Distriktsprogram NRK Telemark. [Radio].  NRK Telemark.
 • Sørhaug, Christian (2018). The possibility of collaboration between Warao communities and health practitioners through social work.
 • Sørhaug, Christian (2018). Å gjøre ting med penger.
 • Sørhaug, Christian (2017). Hyperinflation and indigenous households: The indegenous Warao of Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2017). Ontologisk koreografering av kos og vennskap i sykehjemmet.
 • Sørhaug, Christian (2016). Forsøk på en ansamlingsteoretisk analyse av hushold.
 • Sørhaug, Christian & Vareide, Knut (2014). Livsstilsmigrasjon. Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner. Show summary
 • Sørhaug, Christian (2012). Holding house in Crazy Waters : an exploration of householding practices among the Warao, Orinoco Delta, Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2008). Amazonasindianere på søplehaugen.
 • Sørhaug, Christian (2008). "Diosarotu - The owner of God: the Power tactics of shamans".
 • Sørhaug, Christian (2008). Forbruk og identitet blant Waraoindianere.
 • Sørhaug, Christian (2008). ”Fra våtlandskap til avfallsplass, og tilbake: Konsumering av varer og søppel blant waraoindianere i Orinocodeltaet, Venezuela”.
 • Sørhaug, Christian (2008). Performing nature: Warao ontologies, landscapes and gathering.
 • Sørhaug, Christian (2008). Warao.
 • Sørhaug, Christian (2008). Warao and material culture.
 • Sørhaug, Christian (2008). Warao, ontology and materiality.
 • Sørhaug, Christian (2008). Waraoenes forhold til «søppel».
 • Sørhaug, Christian (2007). On the senses and the problem of representation.
 • Sørhaug, Christian (2007). Sense and experience of place.
 • Sørhaug, Christian (2007). Urbefolkninger i Latin-Amerikas lavland: inntrykk fra Waraoindianerne i Orinocodeltaet, Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2006). Narrativer som teknologi - verktøy for å skape relasjoner til objekter.
 • Sørhaug, Christian (2004). Diosarotu - Eieren av Gud: et studie av waraoindianere i Orinocodeltaet, Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2004). Diosarotu: eieren av Gud : sjamanisme, misjonering og språkspill. Betwixt & Between.  ISSN 1504-2618.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:08 PM - Last modified June 12, 2018 4:08 PM