Egil Bekkhus

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608828
+4791169261
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Anesthesia nursing

Problem based learning

Simultation

Courses taught

 • Anesthesia nursing
 • ...

Background

Anesthetic nurse

Teacher sins 1987.

 

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Bekkhus, Egil (2013). Læring gjennom kasuistikker, I: Gerd Bjørke; Harald Jarning & Olav Eikeland (red.),  Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-06-9.  Kapittel.  s 269 - 278
 • Tschudi-Madsen, Christine; Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Bekkhus, Egil & Skoglund, Inger (2009). Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster, I: Gerd Bjørke (red.),  Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009.  Høgskolen i Oslo og Akershus.  ISBN 978-82-579-4698-2.  kapittel.  s 61 - 81
 • Bekkhus, Egil; Lie, Thomas & Lunde, Ellen (2007). Endringer i peroperativ sedasjonspraksis og årsakene til disse. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 218- 226 Show summary

View all works in Cristin

 • Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser.
 • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette & Heiberg, Turid (2017). What about non - technical skills in the operating theatre?.
 • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine & Nygaard, Anne Mette (2015). Er det forskjell i klinisk utøvelse mellom spesialsykepleiere som har / ikke har deltatt i utvidet bruk av simulering under utdanning.
 • Bekkhus, Egil (2010). Anestesisykepleiernes smertelindring i den umiddelbare post operative periode.
 • Bekkhus, Egil (2010). Situasjonsbasert refleksjon i basisfag kan bidra til å knytte klinikk og teori bedre sammen. Bruker praksis til å belyse teori. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  98(15), s 58- 61
 • Bekkhus, Egil (2010). Væsketerapi for ansatte ved ortopedisk avdeling.
 • Bekkhus, Egil (2010). case basert undervisning.
 • Bekkhus, Egil & Bruflat, Olav (2010). e-læring og leiring. Show summary
 • Bekkhus, Egil (2008). Mindre stryk med casebasert undervisning. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  96(18), s 43- 45
 • Bekkhus, Egil; Gulbrandsen, Tove & Samuelsen, Finn (2002). PBL som metode. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  90(20), s 42- 45

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:11 PM - Last modified Nov. 1, 2018 8:25 AM