Gudrun Brottveit

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4769608848
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

 My research interests are specially connected to philosophy of science and development of qualitative research methodologies. I conduct qualitative research in the fields of child welfare, critical psychosocial work and critical criminology. I am particularly concerned about the scientific basis for practice; child welfare as a knowledge and practice field, how psychosocial health is understood in the digital society, carceral geography; punishment, spaces and practices of incarceration. My research focusing on concepts as embodiment, emotion, reflexivity, space, materiality and architecture. 

 

Courses taught

 My teaching areas are in social science subjects; such as child welfare, critical social work and critical psychosocial work, criminology, academic writing, philosophy of science and research methodology.

  Background

  I am an educated child welfare educator (bachelor), Cand.Polit in criminology (master) and Dr. Polit (phd.) from the Faculty of Law University of Oslo. Ihave many years of experience from various fields of practice, teaching and research. I have previously worked as a researcher and lecturer at University of Oslo (the Institute of Criminology, Faculty of Law) and at Oslo and Akershus University College (Faculty of Social Sciences, now Oslomet University). 

   


  •  

   

  Publications

  • Brottveit, Gudrun (2018). Analyse av kvalitative materialer i et vitenskapsteoretisk perspektiv, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel10.  s 129 - 152
  • Brottveit, Gudrun (2018). Hermeneutikk og vitenskap, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 2.  s 32 - 45
  • Brottveit, Gudrun (2018). Om vitenskapsteoretiske begreper og grunnsyn, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 1.  s 16 - 31
  • Brottveit, Gudrun (2018). Tekstanalyse som kvalitativ forskningsmetode, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 8.  s 107 - 127
  • Brottveit, Gudrun (2018). The Becoming of Punishment as an Unpredictable and Moveable Torment., In Elisabeth Fransson; Francesca Giofrè & Berit Johnsen (ed.),  Prison, architecture and humans.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52967-3.  Kapittel 10.  s 201 - 223 Full text in Research Archive.
  • Brottveit, Gudrun & Fugletveit, Ragnhild (2018). "Å møtes som mennesker og medmennesker", I: Bennedichte C. R. Olsen; Pernille Stornæss Skotte & Gunhild Regland Farstad (red.),  Sosiologi i sosialfagene.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15.03086-9.  Kapittel 13.  s 207 - 219
  • Brottveit, Gudrun & Femdal, Ingrid (2017). Evidens mellom objektivering og kontekstualisering, I: Marte Feiring; Ingrid Ruud Knutsen; Truls Ingvar Juritzen & Kristian Larsen (red.),  Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55031-8.  Kapittel 10.  s 255 - 279
  • Brottveit, Gudrun; Fransson, Elisabeth & Kroken, Randi (2015). "A fine balance" - how child welfare workers manage organizational changes within the Norwegian Welfare State. Vulnerable Groups & Inclusion.  ISSN 2000-8023.  6 . doi: 10.3402/vgi.v6.24777 Show summary
  • Fransson, Elisabeth & Brottveit, Gudrun (2015). Rådsmøtet som event. Lokale progresjons- og tilbakeføringspraksiser i et norsk høysikkerhetsfengsel inspirert av et deleuziansk blikk. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  36(1), s 111- 128
  • Brottveit, Gudrun (2014). Barnevernssak eller straffesak – utilsiktede virkninger av et strafferettslig perspektiv i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (4), s 196- 216
  • Brottveit, Gudrun (2013). Barnets beste - en fortolkende tilnærming til begrepets betydning i en barnevernsfaglig kontekst. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  (1), s 18- 31
  • Brottveit, Gudrun (2008). Barnevern og foreldreskap, I: Bente Puntervold Bø & Bennedichte C. R. Olsen (red.),  Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38995-3.  kapittel.
  • Brottveit, Gudrun (2008). Sosialt arbeid – et fag i spenningsfeltet. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  (1) Show summary
  • Brottveit, Gudrun (1997). Seksuelle overgrep som sosialt fenomen, I: Bennedichte C. Rappana Olsen & Vigdis Bunkholdt (red.),  Barnevernet - mangfold og mening. Festskrift til Gerd Hagen.  Tano. Aschehoug. Oslo.  kapittel.
  • Brottveit, Gudrun (1995). Compensating Crime Viictims in Norway, In Desmond Greer; Wolfgang Raschka & Christine van den Wyngaert (ed.),  Compensating Crime Victims: A European Survey.  Max-Planck-Institut f. ausländ. u. inter. Strafrecht.  ISBN 978-3861139683.  Kapittel.
  • Brottveit, Gudrun (1995). Når legen blir mer opptatt av diagnosen enn av dialogen. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  49(2)
  • Brottveit, Gudrun (1993). Mary - det ubegripelige tilfellet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4)
  • Brottveit, Gudrun (1993). Mary det ubeskrivelige tilfellet. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  (30)

  View all works in Cristin

  • Brottveit, Gudrun (red.) (2018). Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  181 s.

  View all works in Cristin

  • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Del Busso, Lilliana Andrea & Brottveit, Gudrun (2020). Et kritisk blikk på kvinners erfaringer med smartklokker. Fredrikstad Blad.
  • Brottveit, Gudrun (2018). Den kvalitative forskningsprosessen og kvalitative forskningsmetoder, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel 7.  s 84 - 106
  • Brottveit, Gudrun (2018). Hva innebærer det å arbeide forskningsrelatert ?, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel 12.  s 178 - 181
  • Brottveit, Gudrun (2018). Kritisk Tekstlesning, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel4.  s 56 - 61
  • Brottveit, Gudrun (2018). Om forskningsdesign, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel 5.  s 62 - 73
  • Brottveit, Gudrun (2018). Ulike typer prosjektarbeid, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapital 6.  s 74 - 79
  • Brottveit, Gudrun & Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Å skrive akademiske oppgaver, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 11.  s 156 - 177
  • Brottveit, Gudrun (2017). The Guarantee which disappeared.
  • Brottveit, Gudrun (2017). Vitenskapsteori, forskningdmetode og akademisk skriving. Show summary
  • Brottveit, Gudrun (2016). Humanity – a cover for pain and punishment.
  • Brottveit, Gudrun (2016). The becoming of punishment.
  • Brottveit, Gudrun (2015). Straff som unødig pine.
  • Brottveit, Gudrun (2014). Ethnography - a framework for Critical Thinking and Combination of different Science Traditions.
  • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). Health in a Correctional Setting.
  • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). Kunsten å tenke utenfor inne.
  • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). Researcher' meetings with the human body in a modern Norwegian prison.
  • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). The implementation of the reversal reform in a high security prison in Norway. A welfare benefit or a modern form of social control?. Show summary
  • Brottveit, Gudrun (2011). A criminological look at the child welfare role in sexual abuse cases – a child or a criminal law perspective?".
  • Brottveit, Gudrun (2007). Seksuelle overgrep mot barn. – En fortolkende tilnærming til barnevernsarbeideres forståelse.
  • Brottveit, Gudrun (1993). Et ungdomsmiljø i offentlighetens søkelys - noen myter og bilder i kontrast.
  • Brottveit, Gudrun (1987). Hvorfor noen prosjektet lykkes?. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(5)
  • Brottveit, Gudrun (1987). Prosjekt som tilnærmingsmetode og organisasjonsmodell. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(6)
  • Brottveit, Gudrun (1987). Prosjektarbeid - kortsiktig løsning på langvarige problemer. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(4), s 6- 8
  • Brottveit, Gudrun (1987). Søkelys på prosjektevalueringen. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(8)

  View all works in Cristin

  Published June 12, 2018 4:09 PM - Last modified Sep. 27, 2019 2:13 PM