Guri Kirsten Rosseland Rummelhoff

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608702
+4797798099
Study place
Fredrikstad
Office nr.
N-221

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Rummelhoff, Guri (2008). Faglig veiledning i gruppe for avdelingsledere : - lederrollen - mellom barken og veden, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 179 - 199 Show summary
 • Rummelhoff, Guri (2003). Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer? : artikkel med utgangspunkt i hovedoppgave i sykepleievitenskap, I:  Undervisningssykehjem Fredrikstad.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 239 - 263 Show summary

View all works in Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Nilsen, Anniken (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2019). Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2018). Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2017). Har innføring av VIPS, personsentrert omsorg, effekt på arbeidsmiljøet?.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud & Tombre, Birgitte (2017). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2016). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud & Tombre, Birgitte (2016). Gir individuell omsorg. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  2016 104 (8):48 51(8) . doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.58391
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2015). Personsentrert omsorg og livsfortellinger.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2015). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2012). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter er bra for brukere og pårørende. Fredrikstad Blad.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter gir økt livskvalitet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (14), s 68- 71
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2012). Deler refleksjonsnotater digitalt. Sykepleierstudenter lærer mye av å utveksle refleksjonsnotater fra praksis elektronisk. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  100(7), s 54- 56
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Rapport (Høgskolen i Østfold). 2011:1.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland & Røising, Hanne Schou (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Erfaringer med deling av refleksjonsnotater i Blackbord (Fronter).
 • Rummelhoff, Guri (2010). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Show summary
 • Rummelhoff, Guri & Røising, Hanne Schou (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Show summary
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard: en pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Show summary
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2009). Gruppeveiledning - en rimelig investering Faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Show summary
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2009). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. Show summary
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2008). Gruppeveiledning - en rimelig investering : en studie om faglige utfordringer som avdelingsleder i sykehjem og erfaringer med veiledning i gruppe.
 • Rummelhoff, Guri (2008). I samme båt : gruppeveiledning for avdelingsledere. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  96(17), s 72- 74 Show summary
 • Rummelhoff, Guri (2008). Veiledningsgruppe for avdelingsledere. Show summary
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2007). Gruppeveiledning - en rimelig investering : faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Show summary
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2007). Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2006). Dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse. Show summary
 • Rummelhoff, Guri (2006). Hva om det hadde vært din mor eller far?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  94(16), s 30- 31 Show summary
 • Rummelhoff, Guri & Nortvedt, Per (2006). Studenter sier ikke ifra. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  94(5), s 66- 68 Show summary
 • Rummelhoff, Guri (2005). Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan de velger å forholde seg til slike problemer?. Show summary
 • Rummelhoff, Guri (2005). "Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. Show summary
 • Rummelhoff, Guri (2004). "Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. Show summary
 • Rummelhoff, Guri (2003). Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:11 PM - Last modified June 12, 2018 4:11 PM