Heidi Aarum Hansen

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608787
+4791738253
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Short Biography

I have a PhD in Social Work, as well as many years of practical social work experience with children and families.My interests include the experiences of children who have come into contact with the Norwegian Child Welfare Service, and my research has explored what it is that social workers do in families where they have succeeded in helping parents to develop their care skills. My PhD thesis is a study of how competence as a phenomenon has developed in the child welfare context over time, and what is currently considered necessary competence in this context. In addition, I`m involved in research which explores methods in relation to teaching practical Child Welfare work at bachelor degree level. I`m currently interested in researching how children´s use of social media may challenge social work practices. 

 

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Björktomta, Siv-Britt & Hansen, Heidi Aarum (2018). Child welfare services and social media - Childhood, being and becoming in a digital society. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  59(2), s 90- 92 . doi: 10.3325/cmj.2018.59.90 Full text in Research Archive.
 • Hansen, Heidi Aarum; Björktomta, Siv-Britt & Svalastog, Anna Lydia (2017). Digital society generates new challenges on child welfare services. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  58(1), s 80- 83 . doi: http://www.cmj.hr/2017/58/1/28252879.htm Full text in Research Archive.
 • Hansen, Heidi Aarum (2013). Sammen - Om å skape respektfulle møter i det barnevernsfagligearbeidet, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  kapittelnummer 5.  s 73 - 87
 • Hansen, Heidi Aarum (2009). Å ta barnets perspektiv - en studie om hva sosalarbeidere gjør for å ivareta barnet i situasjonen. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  86(4), s 246- 259

View all works in Cristin

 • Hansen, Heidi Aarum (2015). Barnevernets stemmer: En diskurs og profesjonsteoretisk orientert analyse av fenomenet barnevernfaglig kompetanse. Gøteborgs universitet.  ISBN 978-91-86796-96-9.  293 s.

View all works in Cristin

 • Hansen, Heidi Aarum (2019). Fra melding til tiltak.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). Child Welfare practices up Close: exploring the Educational Context.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). How digital society Challenges child welfare practices - From social workers perspective.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). Social Services in the Knowledge Landscapes.
 • Hansen, Heidi Aarum & Björktomta, Siv Britt (2017). Challenges for child welfare services in the digital society..
 • Hansen, Heidi Aarum & Björktomta, Siv Britt (2017). Is social media a way for professionals to communicate with children?.
 • Hansen, Heidi Aarum (2016). Maktkamp om å vite hva barn trenger. Fredriksstad Blad.
 • Hansen, Heidi Aarum (2014). Etiske implikasjoner i barnevernet: Forholdet mellom fag, forvaltning og politikk.
 • Hansen, Heidi Aarum (2004). Dette fikk vi til! Hva vektlegger sosialarbeidere i arbeide med barnet og foreldrene i saker hvor de selv mener de lykkes? Om oppfølging av forebyggende hjelpetiltak i barneverntjenesten. Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:09 PM - Last modified Oct. 15, 2018 11:52 PM