Inger Hjelmeland

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608797
+4799521182
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Blågestad, Ina Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Olsen, Richard M.; Gunheim-Hatland, Lars; Gregersen, Anne-Grethe; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Andreassen, Hilde Marie; Martinsen, Mona; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nurses' perspectives on technical skill requirements in primary and tertiary healthcare services. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  7(5), s 1424- 1430 . doi: 10.1002/nop2.513 Full text in Research Archive.
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Marit Meum (2015). En god idè?: Bruk av fagring som metode for utvikling av kunnskapsbasert praksis i hjemmetjenesten til mennesker med utviklinghemming. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  8(2), s 49- 62

View all works in Cristin

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona & Blågestad, Ina (2019). Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning.
 • Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo & Hjelmeland, Inger (2018). Simulering som pedagogisk metode i konfliktdempende kommunikasjon – samarbeid mellom Sykehus i Østfold HF og Høgskolen i Østfold.
 • Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo & Hjelmeland, Inger (2018). Simulering som undervisningsmetode i konfliktdempende kommunikasjon..
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2018). Arbeidsinkludering i NAV: Hvordan få til et likeverdig samarbeid mellom Høgskolen og NAV i utvikling av simulering?. Show summary
 • Hjelmeland, Inger (2017). Ferdighetssenteret ved Høgskolen i Østfold - en ressurs i regionen.
 • Hjelmeland, Inger (2017). Simulerings-/ferdighets-arenaen på Høgskolen.
 • Hjelmeland, Inger & Fagerli, Liv Berit (2017). Modeller for simulering som pedagogisk metode ved Høgskolen i Østfold.
 • Hjelmeland, Inger & Mette, Tindvik Hansen (2017). Simulering som undervisningsmetode for førsteårsstudenter i Helse- og velferdsfaglige utdanninger -erfaringer fra Høgskolen i Østfold avdeling for Helse- og velferd.
 • Hjelmeland, Inger & Wiese, Simone (2017). Simulering; Terapeutisk konflikthåndtering.
 • Fagerli, Liv Berit; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum & Hagen, Laila Garberg (2015). Simulering: Å lære bort via pasientdukker. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (4), s 50- 55
 • Løkke, Gunn E. H.; Hjelmeland, Inger; Glømmen, Anne Margrethe & Ørmen, Nita (2015). Kommunikasjon, samhandling og veiledning på tvers. Rapport fra Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjonsprosjekt.
 • Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2013). Studenters erfaringer med simulering som undervisningsmetode.
 • Paulsen, Kirsti Meum & Hjelmeland, Inger (2013). Studenters erfaringer med avansert simulering som undervisningsmetode.
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2010). Studentaktive undervisningsformer Vernepleie deltid "å vi må jo være der jo". Show summary
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2010). Studentaktive undervisningsmetoder og veiledning i undervisning av deltidsstudenter på vernepleierutdanningen: prosjketrapport prosjketperiode 2006 - 2008. Show summary
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Etablering av fagringer i to norske kommuner : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiode2008-2009. Show summary
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Utvikling av kunnskapsbasert praksisgjennom etablering av fagringer.
 • Hjelmeland, Inger (2010). Kartlegging av individuelle tros-og livssynsønsker. Show summary
 • Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger & Haug, Erna (2010). To-spann i hjemmetjenesten til mennesker med utviklingshemming : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiodejanuar-april 2009. Show summary
 • Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger & Haug, Erna (2010). Utvikling av kunnskapsbasert praksis ved bruk av to-spann modellen.
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2009). Erfaringer med kunnskapsbasert praksis gjennom etablering av fagringer og to-spann modell i kommunal boveiledertjeneste/hjemmetjeneste for mennesker med utviklingshemming. Show summary
 • Hjelmeland, Inger (2007). Miljøarbeid i fengsel Hvordan kan det bli profesjonelt?.
 • Hjelmeland, Inger (2007). Miljøterapi i forvaringsanstalter : en kvalitattiv empirisk analyse av miljøterapeuters erfaringer med miljøterapi i forvaringsanstalter. Show summary
 • Hjelmeland, Inger (2007). Sosialtjenestelovens kap. 4A Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:09 PM - Last modified June 12, 2018 4:09 PM