Kari Aarøen

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608895
+4790933976
Study place
Fredrikstad
Office nr.
A229

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2019). Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie; Aarøen, Kari & Hansen, Mette Tindvik (2018). Samarbeid om rehabilitering 2.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn & Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Samarbeid om rehabilitering. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2017;1. Show summary
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Ness, Ewa; Antonsen, Bjørg; Grøvli, Morten; Hymer, Knut-Erik; Lindkvist, Kari-Venke; Lien, Lars; Skåden, Helga; Thomassen, Arne; Torper, Johan; Vethe, Torgeir & Aarøen, Kari (2016). Færre tvangsinnleggelser – dilemmaer og utfordringer :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(7), s 598- 599 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1031
 • Aarøen, Kari; Ness, Ewa; Fixdal, Trude; Torper, Johan L; Jacobsen, Inger; Thomassen, Arne; Antonsen, Bjørg; Lindkvist, Kari-Venke; Skåden, Helga; Vethe, Torgeir & Hymer, Knut-Erik (2015). Alle selvmord skyldes ikke behandlingssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(15), s 1342- 1343 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0506
 • Aarøen, Kari (2013). Omsorgsboligene A-F Åsgårdområdet Tromsø kommune.
 • Aarøen, Kari (1997). Psykiatriske sykepleieres didaktiske tenkning.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:09 PM - Last modified June 12, 2018 4:09 PM