Mona Jerndahl Fineide

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608808
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Mona Jerndahl Fineide holds a PhD in Working Life Science from Karlstad University, Sweden.  Her research interests are governance, organizing and management of health and welfare services.  She is doing research in three projects; ROPIT - Integrated services for people with dual diagnosis, PEOPLES Expectations to Health and Welfare services and the Welfare Vanguard - horizontal collaboration in vertical government. 

Courses taught

 • Master in Integrated Health and Welfare services at Faculty of Health and Welfare.

Background

She has previously worked as professional and manager in local services and was dean at The University College, Faculty of Health and Welfare Science.

Positions held

 • Appointments 01.08.17- 31.07.21: Elected member of the University College board. Østfold University College.

 

 

Research groups

Publications

 • Fineide, Mona Jerndahl (2019). Prosessorienterte modeller – tre organisatoriske utfordringer., I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  Kapittel 6.  s 145 - 167 Full text in Research Archive.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  36(3), s 104- 119 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01 Full text in Research Archive.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2014). Prosesstenkning - utvikling av standardiserte pasientforløp og behandlingslinjer, I: Mia Vabø & Signy Irene Vabo (red.),  Velferdens organisering.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023755.  Kapittel.  s 108 - 121
 • Pettersen, Kaare Torgny; Fineide, Mona Jerndahl & Dahl, Ulf Peter (2014). "Being a useful puppet" A study of municipal medication-assisted rehabilitation in Norway. Social Work & Social Sciences Review.  ISSN 0953-5225.  17(2), s 112- 125 . doi: 10.1921/9503170201 Show summary
 • Fineide, Mona Jerndahl (2013). "Gullstandarden" i psykisk helsearbeid, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  Kapittel 7.  s 121 - 143
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2011). Les défis de la réforme de la santé mentale. L’expérience de la Norvège (The Challenge of Mental Health Reform – Experiences from Norway). Revue Sociologie Sante.  ISSN 0998-0113.  (34)

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2020). Achieving horizontal and vertical integration in local services - creating sustainable mechanisms?.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2020). Fremtidens velferdstjenester - en kikk inn i glasskula?.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  19(4), s 169- 170 . doi: http://doi.org/10.5334/ijic.s3169
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Competing Institutional Logics; Professionals and management experiences during care transitions between hospital and local services. Show summary
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Sirkulære prosesser - utfordringer når ulike institusjonelle logikker møtes i behandling av mennesker med dobbeltdiagnoser.. Show summary
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2.
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge Normann (2018). Går utover pasienter og brukere. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). De vil vite hva du venter av norsk velferd om 20 år. Fredriksstad Blad.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Har vi råd til å finansiere sykehjem og skoler i fremtiden?.
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 1.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). Controlled by knowledge: a study of two clinical pathways in mental healthcare. Karlstad University studies. 2012:19.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). The professions' goodwill and creative involvement? The revitalising of the profession state within the framework of NPM.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2012). Tverrfaglig samarbeid - suksessfaktorer og fallgruver.
 • Ramsdal, Helge; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Gunnar Vold (2011). National Instruments: Synthesis Report on Mental Health policy.
 • Hansen, Gunnar Vold & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Sammen og koordinert.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Backstage Decision-Making ? Standardising Work Performances While Coping With Uncertainty. Paper to the International Labour Process Conference, Rutgers University, New jersey, USA March 15th -17th 2010.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Clinical Pathways as a Regulatory Tool in Mental Health Policies A report on regulations i Health Policies in Norway. October 2010, www.knowandpol.eu.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2009). Behandlingslinjer som koordineringsinstrument : tentative analyser. Show summary
 • Fineide, Mona Jerndahl (2009). "Streamlined" health care services? : decision-making in a complex environment.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2008). Behandlingslinjer som tverrfaglig samordningsmodell.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2008). Behandlingslinjer - ny giv for helse- og sosialsektoren?.
 • Fineide, Mona Jerndahl (2006). Fra struktur til prosess: Prosessperspektivets "innreise" i to norske kommuner.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:10 PM - Last modified Oct. 17, 2019 1:45 PM