Petter André Høntorp Arvesen

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608815
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

 

Courses taught

 

Background

 

Appointments

 • 2010 – 2012 «Nasjonalt temanettverk med tema er mennesker med psykiske lidelser og behov for omfattende tjenester.» Member of the research group
 • 2008 – 2010 «Sammen bedre på IA». Member of the research group

Positions held

 • 2013 - 2017 Member of the Department Board
 • 2012 - 2013 Member of the Department e-Learning Committee

Partners

 

Publications

 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  16(2), s 80- 89 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03 Full text in Research Archive.
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  6, s 135- 148
 • Arvesen, Petter (2014). Barn - "et fremmed folk"?: psykososialt arbeid i et grenseland, I: Eva Skærbæk & Morten Nissen (red.),  Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46443-8.  Kapittel 4.  s 63 - 80
 • Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel – hvordan ivaretas familien?. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (4)

View all works in Cristin

 • Arvesen, Petter (2019). Implementering av feedbackinformert tjeneste ved Stiftelsen Fyrlykta. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2019:3.
 • Buzzi, Camilla; Anker-Hansen, Camilla; Arvesen, Petter & Graarud, Helén (2019). Det tverrfaglige kunnskapstorget - bruk av digitale verktøy for å utvikle og styrke tverrfaglig kompetanse.
 • Arvesen, Petter (2013). "Pappa i fengsel".
 • Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:5.
 • Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel - andre evalueringsrapport; HiØ Oppdragsrapport 2013:18.
 • Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2012). Tilrettelegging av bosted for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (et NAPHA-prosjekt).
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2010). "Pedalen". sykkelverksted og sykkelparkering. Show summary
 • Hansen, Gunnar Vold & Arvesen, Petter (2009). Tiltak for å redusere sykefravær : Eiendom & Internservice - Askim kommune. Show summary
 • Arvesen, Petter (2008). "Choir practice for solists" - Interprofessional collaboration within education. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:10 PM - Last modified Aug. 29, 2018 12:33 PM