Ragnhild Fugletveit

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608818
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Mine research interests:

 • Social work and Social policy
 • Sociology
 • Drug and/or mental health problems
 • Welfare service users
 • Digitalization and welfare service
 • Local government service delivery
 • Work and inclusion
 • Intergrated services for people with drug and/or mental health problems

Courses taught

Background

 • 2018: Ph. d. Social Work and Social Policy, Oslo Metropolitan University.
 • 2016-2018: Editor in chief: Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Universitetsforlaget.
 • 2012-2016; Editoral board: Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Universitetsforlaget.
 • 2004: Cand. polit (Master in Sociology) University of Oslo, Norway.

 

Projects

Tags: Social Work, Sociology, Social policy

Publications

 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  16(2), s 80- 89 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03 Full text in Research Archive.
 • Brottveit, Gudrun & Fugletveit, Ragnhild (2018). "Å møtes som mennesker og medmennesker", I: Bennedichte C. R. Olsen; Pernille Stornæss Skotte & Gunhild Regland Farstad (red.),  Sosiologi i sosialfagene.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15.03086-9.  Kapittel 13.  s 207 - 219
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  6, s 135- 148
 • Pettersen, Kaare Torgny & Fugletveit, Ragnhild (2015). "Should we talk about it?": A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation.  ISSN 1051-9815.  52(3), s 635- 641 . doi: 10.3233/WOR-152125 Show summary
 • Fugletveit, Ragnhild (2014). "...Jeg hadde ingenting...", I: Eva Skærbæk & Morten Nissen (red.),  Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46443-8.  Kapittel 7.  s 134 - 150
 • Fugletveit, Ragnhild & Hansen, Gunnar Vold (2013). Fleksibilitet gir brukertilpasset tjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(3), s 209- 218

View all works in Cristin

 • Fugletveit, Ragnhild (2019, 30. april). Forskeren forklarer: Fra rus til et stabilt arbeidsliv. [Internett].  Erfaringskompetanse.no.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Fra rus til arbeidsliv.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning?.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Prosessene fra rus til arbeidsliv.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019, 13. mars). Rusomsorg: Lang vei fra misbruk til arbeidsliv. [Internett].  Velferd.no.
 • Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2019). Fra skranke til skjerm - Digitalisering av tjenester i NAV.
 • Fugletveit, Ragnhild (2018). Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? -En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker..
 • Fugletveit, Ragnhild (2018). Prosesser til arbeidslivet.
 • Fugletveit, Ragnhild & Sjølie, Hege (2018). Hvordan ivaretas ansatte?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  15(2-3), s 97- 97 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-01
 • Sjølie, Hege & Fugletveit, Ragnhild (2018). Psykisk helsearbeid - slik vi ser det. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  15(4), s 272- 272 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-04-01
 • Sjølie, Hege & Fugletveit, Ragnhild (2017). Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(1), s 2- 3 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-01-01
 • Fugletveit, Ragnhild (2016). Prosesser og arbeidsliv.
 • Fugletveit, Ragnhild & Sjølie, Hege (2016). Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(03), s 186- 187 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-01
 • Fugletveit, Ragnhild & Sjølie, Hege (2016). Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(01-02), s 3- 4 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-01
 • Fugletveit, Ragnhild (2015). Veier til arbeid - Om prosesser til arbeidslivet.
 • Fugletveit, Ragnhild (2014). Veier til arbeid - betydningen av ettervern.
 • Fugletveit, Ragnhild; Skærbæk, Eva & Nissen, Morten (2014). Prototypical Narratives.
 • Fugletveit, Ragnhild (2013). ..."Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret"... Oppfølgingstjenesten, Bydel Alna, Oslo kommune. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:1.
 • Pettersen, Kaare Torgny & Fugletveit, Ragnhild (2013). Å jobbe med verdighet - om livskvalitet i arbeidslivet.
 • Biong, Stian; Fugletveit, Ragnhild & Lofthus, Ann-Mari (2012). Utdanningen medarbeider med brukererfaring i Nedre Buskerud : en forskningsbasert evaluering.
 • Dybvik, Kjell-Arne & Fugletveit, Ragnhild (2012). Hvilke erfaringer har 10 bedriftsledere med ansettelse av personer med psykiske problemer i deres bedrift?.
 • Fugletveit, Ragnhild (2012). "...Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret..." - En analyse av oppfølgingstjenesten i bydel Alna, Oslo.
 • Fugletveit, Ragnhild (2012). Inclusion or exclusion? A study how ten employers evaluate persons with mental health problems and their workability.
 • Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild & Løkkeberg, Stine Torp (2010). Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering?.
 • Fugletveit, Ragnhild & Tonholm, Trude (2010). Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet : "to liv i ett" : en kvalitativ studie om å bli rusfri. Rapport (Høgskolen i Østfold). 3.
 • Hansen, Gunnar Vold & Fugletveit, Ragnhild (2010). "... Vi driver oog rydder hver uke vi ...": evaluering av Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge. Show summary
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2010). "Pedalen". sykkelverksted og sykkelparkering. Show summary
 • Fugletveit, Ragnhild (2009). "...Det er mye gull som ligger Åpent her, med kistelokket på vidt gap"... Presentasjon av en intervjustudie av studenter i høyere utdanning sine erfaringer med fusk og plagiering. Show summary
 • Fugletveit, Ragnhild (2009). "Vi er ikke så ulike som vi tror". Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 01.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Fugletveit, Ragnhild (2009). Fusk og plagiering i høyere utdanning.
 • Fugletveit, Ragnhild (2008). "Choir practice for soloists" - Interprofessional collaboration within education. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:10 PM - Last modified Oct. 16, 2019 10:22 AM