Siri Ellen Adelaide Brynhildsen

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608695
Study place
Fredrikstad
Office nr.
N 321

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Vasset, Frøydis Perny; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide & Kvilhaugsvik, Bente (2019). Professional Learning through a Digital Platform. Journal of Research in Interprofessional Practice and Education.  ISSN 1916-7342.  9(1) . doi: 10.22230/jripe.2019v9n1a282 Full text in Research Archive.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Røising, Hanne Schou & Brynhildsen, Siri (2012). Erfare, skrive, dele, diskutere og lære - om strukturerte, planlagte refleksjonsprosesser og tverrprofesjonelle møteplasser. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  35(2), s 54- 66
 • Brynhildsen, Siri & Martinsen, Anne Kristin (2008). Tverrprofesjonell praksis i to-spann, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 81 - 114 Show summary

View all works in Cristin

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona & Blågestad, Ina (2019). Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning.
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide (2018). Interprofessional Learning throug Virtual Meetings/Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved hjelp av virtuelle møter.
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Vasset, Frøydis Perny & Kvilhaugsvik, Bente (2018). Interprofessional Learning through Virtual Meetings/Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved hjelp av virtuelle møter..
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Vasset, Frøydis Perny & Kvilhaugsvik, Bente (2017). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved hjelp av elektronisk verktøy - Skype. Show summary
 • Myhre, Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Tjøstolvsen, Inger Marie & Kvilhaugsvik, Bente (2016). Erfaringer fra videreutdanning om tverrprofesjonell samhandling: hva lærte vi om TPS og hva erfarte vi om bruken av nettet?.
 • Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring..
 • Myhre, Kristin; Tjøstolvsen, Inger Marie & Brynhildsen, Siri (2015). Samhandling mot felles mål. Sykepleierstudenters læring i praksis med fokus på TPS..
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: - en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Studenter trenger å lære organisering. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (11), s 60- 63
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide & Myhre, Kristin (2015). Samhandling om felles mål ...Sykepleiestudenters læring i praksis med fokus på TPS.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2013). Praksisstudier på tvers av sektorer.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2013). Praksisstudier på tvers av behandlingssektorer.
 • Østensvik, Elisabeth; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2013). Bruk av refleksjonskort fremmer ansattes bevisstgjøring rundt bruk av tvang. Tidsskriftet aldring og helse.  ISSN 1890-4130.  17(1), s 24- 27
 • Brynhildsen, Siri (2012). Nursing students with teams of two - community - based peer learning project with nursing students.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter er bra for brukere og pårørende. Fredrikstad Blad.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter gir økt livskvalitet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (14), s 68- 71
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2011). "Det er som et fruktfat" Sykepleie - et yrke med muligheter og utfordringer. Dette er en fortelling fra en sykepleiers hverdag i åpen omsorg. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (3), s 76- 77
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2011). Sykepleie - et yrke med muligheter og utfordringer. Fredrikstad Blad.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Røising, Hanne Schou & Brynhildsen, Siri (2011). Strukturerte og planlagte refleksjonsprosesser gir erfaringsbasert kunnskap.
 • Røising, Hanne Schou; Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2011). Strukturerte og planlagte refleksjonsprosesser gir erfaringsbasert kunnskap.
 • Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2010, 25. november). NRK Østfolds ettermiddagssending. [Radio]. Show summary
 • Brynhildsen, Siri & Nilsen, Sigurd Roger (2010). Pleie og omsorgstjenesten i kommunene-mulighetenes arena. Fredrikstad Blad.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2009). Hvilke utfordringer og muligheter for faglig vekst opplever ansatte i omsorgstjenesten ?. Show summary
 • Brynhildsen, Siri (2008). Tverrprofesjonell studentpraksis.
 • Brynhildsen, Siri & Martinsen, Anne Kristin (2008). Tverrprofesjonelt to-spann.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2007). Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2006). Dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse. Show summary
 • Brynhildsen, Siri (2002). Tildeling av hjemmesykepleie : saksbehandling, behov for sykepleie og pasientrettigheter Assignement of home nursing : case assessment, need for nursing and patient rights.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:11 PM - Last modified June 12, 2018 4:11 PM