Sjur Granmo

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4769608799
Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

My research interest is in psychological issues concerning self-control, concepts, rule-governed behavior and procrastination. I also participate in clinical studies for social work that deals with learning, simple concept formation, activities of daily living, and other behavioral interventions.

 

Courses taught

I enjoy lecturing the quantitative research methods alone or in relation to service delivery in social work. I also give lectures in academic writing and behavior analysis.

 

Background

 

I have worked with people with various learning disabilities and developmental disorders, and my work is primarily to engage in collaboration find ways to manage, express, and enjoy their wants and needs in life.

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • The research group for miljøtiltak (learning issues) and høgskolepedagogikk (higher education pedagogy)
 • Secretary i Norwegian Association for Behavior Analysis (NAFO), seciton Østfold.

Partners

 

Tags: Procrastination, behavior, learning

Publications

 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Full text in Research Archive. Show summary
 • Svartdal, Frode; Granmo, Sjur & Færevaag, Fredrik Svartdal (2018). On the Behavioral Side of Procrastination: Exploring Behavioral Delay in Real-Life Settings. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9(MAY), s 1- 11 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.00746 Full text in Research Archive.
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Full text in Research Archive.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Full text in Research Archive.
 • Arntzen, Erik; Granmo, Sjur & Fields, Lanny (2016). The relation between sorting tests and matching-to-sample tests in the formation of equivalence classes. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  67(1), s 81- 96 . doi: 10.1007/s40732-016-0209-9 Show summary
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.

View all works in Cristin

 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Full text in Research Archive. Show summary
 • Svartdal, Frode; Granmo, Sjur & Færevaag, Fredrik Svartdal (2018). On the Behavioral Side of Procrastination: Exploring Behavioral Delay in Real-Life Settings. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9(MAY), s 1- 11 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.00746 Full text in Research Archive.
 • Granmo, Sjur; Andresen, Mai Linda; Begdouri, Linn; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  44(1), s 25- 29 Full text in Research Archive. Show summary
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Full text in Research Archive.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Full text in Research Archive.
 • Arntzen, Erik; Granmo, Sjur & Fields, Lanny (2016). The relation between sorting tests and matching-to-sample tests in the formation of equivalence classes. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  67(1), s 81- 96 . doi: 10.1007/s40732-016-0209-9 Show summary
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Seleksjon er vel og bra—men hva med variasjonen? Et bidrag for varierte undersøkelser av privat atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  43(1), s 31- 42

View all works in Cristin

 • Granmo, Sjur (2017). Etablering av komplekse ferdigheter hos et barn med utviklingshemning og autisme.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Hansen, Gjertrud; Heidenberg, Tone; Sannerød, Frank Øyvind; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Vold, Jørn Arve (2017). Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen.
 • Løkkevik, Ina Madelen; Møller Nilsen, Anette; Thomassen, Linn Adriana; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme.
 • Myrvin, Steffen; Ruud, Regina; Straith, Sven Terje; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser.
 • Rønneberg Hansen, Sebastian; Johannessen, Siri; Lorentzen, Karoline R.; Pedersen, Emilie; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
 • Fredriksen, Marius; Bredholt, Espen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest.
 • Granmo, Sjur (2016). Chair ved Symposium: Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon V..
 • Granmo, Sjur (2016). Fra betinget diskriminasjon til privat atferd som stimulus-stimulusrelasjoner: Et forsøk på ekstrapolering.
 • Granmo, Sjur (2016). Kroppspress før framlegg: Om offentlige og private stimuli i selvendring i S. Granmos (Chair) symposium..
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Begdouri, Linn & Andresen, Mai Linda (2016). Non-contingent attention (NCA) in reducing alarm ringing in a person with dementia.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.
 • Gustavsen, Christer; Thorsen, Amund Kennedy; Wisur, Per; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Many to One og stimulusekvivalenstest.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Haukåssveen, Thomas; Lindebakk, Camilla; Aaberg, Trine; Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon; Granmo, Sjur & Halvorsen, Lars Rune (2016). Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem.
 • Kimmel, Alexandra; Lindhjem, Beate; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?.
 • Løkke, Jon; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Student-active lab group in Østfold University College.
 • Pfister, Linn; Eriksen, Madelen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole.
 • Ro, Malin; Bjølseth, Kamilla; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?.
 • Granmo, Sjur (2015). Symposium: Reduksjon av sosialt upassende atferd: en systematisk replikasjon. Show summary
 • Granmo, Sjur & Arntzen, Erik (2015). Sorting: A Closer Look at the Concordance with the Matching-to-Sample Test.
 • Granmo, Sjur (2014). Reduksjon av sosialt upassende atferd. I J. A. Løkkes (Chair) symposium.
 • Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Undrum, Christine (2014). Student active lab with undergraduates and clinical professionals.
 • Larsen, Siv; Sigurbjørnsdottir, Solveig; Nkongolo, Tina; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Kartlegging av agitasjon og aggresjon med Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) hos pasienter med demens.
 • Lund, Anya; Ormestad, Stian; Seppola, Charlotte; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Observasjon av vandring på sykehjem.
 • Nkongolo, Tina; Larsen, Siv; Sigurbjørnsdottir, Solveig; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Typer og omfang av mands hos sykehjemsbeboere med demens.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:11 PM - Last modified Apr. 11, 2019 9:56 AM