Ulf Peter Dahl

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact Study place
Fredrikstad
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Dahl, Ulf Peter (2014). Et salutogent perspektiv, I: Eva Skærbæk & Morten Nissen (red.),  Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46443-8.  Kapittel 6.  s 115 - 133
 • Pettersen, Kaare Torgny; Fineide, Mona Jerndahl & Dahl, Ulf Peter (2014). "Being a useful puppet" A study of municipal medication-assisted rehabilitation in Norway. Social Work & Social Sciences Review.  ISSN 0953-5225.  17(2), s 112- 125 . doi: 10.1921/9503170201 Show summary

View all works in Cristin

 • Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf Peter & Samuelsen, Finn (2014). EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen.
 • Hansen, Gunnar Vold & Dahl, Ulf (2006). Alternative rusreaksjoner.
 • Dahl, Ulf Peter; Klæboe, Anne Grethe; Løkke, Jon Arne & Ramsdal, Helge (1994). Beskrivelse av "TINA"- Trygghet i ny arbeidssituasjon. Et kompetanseoppbyggingsprosjekt for ansatte i åpen omsorg for psykisk utviklingshemmede.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:08 PM - Last modified June 12, 2018 4:08 PM