Kirsti Lauvli Andersen

Faculty of Health and Welfare
Norwegian version of this page Position
Vice-Dean
Contact
+4769608693
Study place
Fredrikstad
Office nr.
A-119B

Tasks

I am the Vice-Dean at Faculty of Health and Welfare Sciences since August 2017. My focus is quality in education, international cooperation and mobility.

 

 

Background

I am an associated professor in Nursing Science and I have been teaching nursing students for twenty years.  My research area is quality in education and health care quality.

 

Publications

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Full text in Research Archive.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2016). Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: "medarbeidere" i ukjent tjenesteterreng. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11(2), s 158- 165 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.57818
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  10(4), s 362- 370
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Betydningen av sosiale nettverk og kvalitet på pleien for opplevelse av ensomhet blant brukere av hjemmesykepleie. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  5(3), s 266- 282
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2015). Being “on the alert” and “a forced volunteer”: a qualitative study of the invisible care provided by the next of kin of patients with chronic heart failure. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  (8), s 271- 277 . doi: 10.2147/JMDH.S82239 Show summary
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2007). Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS) : velegnet for å undersøke norske populasjoner? Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS)- suitable for studies of Norwegian populations?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  9(2), s 3- 15 Show summary
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg; Andersen, Kirsti Lauvli & Tjøstolvsen, Inger Marie (2005). Godt rustet til sykepleieryrket?, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 37 - 52

View all works in Cristin

 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Social support at work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective..
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2016). Pårørende og den usynlige omsorgen.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2015). Pårørende som medvandrere i et uklart tjenesteterreng.
 • Kirchhoff, Jörg W; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Andersen, Kirsti Lauvli (2015). Den ensomme pasient.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2014). Inspirasjon for kvinner, veien videre.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2014). "Syk og hjemmeboende - de pårørendes erfaringer med helsevesenets informasjon og samhandling".
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients, their experiences and needs for information and co-operation with health care workers.
 • Kirchhoff, Jörg W & Andersen, Kirsti Lauvli (2014). Ensomhet blant mottakere av hjemmesykepleie.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli & Bjørnstad, Eivind (2014). Kvalitet i hjemmesykepleien ut fra pasientens perspektiv.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli & Kirchhoff, Jörg W (2013). Ensomhet blant brukere av hjemmesykepleien..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2013). Helsetjenestekvalitet i hjemmebaserte tjenester – et brukerperspektiv.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Andersen, Kirsti Lauvli; Johansen, Siv Groth & Karlsen, Heidi (2013). Når samhandling kreves: et helsevesen i endring krever ny kompetanse. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:17.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Andersen, Kirsti Lauvli; Karlsen, Heidi & Johansen, Siv Groth (2013). Helsehus, MLMS, USK eller intermediæravdeling ?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (12), s 75
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2012). Tilpasning til fremtidens spesialisthelsetjeneste.
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Nilsen, Sigurd Roger (2012). Tilpasning til framtidens spesialisthelsetjeneste.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2010). Lazarus og Folkman (Prosesser i stressmestring).
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Tvete, Anne Regine (2010). Varig livsstilsendring,- er det mulig?.
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2009). Godt nok forberedt for praksis? : sykepleierstudenters forberedthet og opplevelse av mestring i praktiske prosedyrer. Show summary
 • Andersen, Kirsti Lauvli (2007). Godt nok forberedt for praksis? : i hvilken grad opplever sykepleiestudenter seg forberedt i praktiske prosedyrer ved start i praksis på somatisk sykehus.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). Godt rustet til sykepleieryrket?.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). "Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?" : sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:09 PM - Last modified Sep. 5, 2019 4:02 PM