Forskning ved avdeling for helse og velferd

Fagpersoner ved vår avdeling driver mange forskningsprosjekter sammen med lokale, regionale og internasjonale partnere. Målet er å integrere forskningsaktiviteter og resultater i undervisningen og i samarbeid med praksisfeltet. Avdelingen har et bredt og godt samarbeid med lokale og regionale helseinstitusjoner samt med kommuner og fylket.

Vår forskning

Foruten publikasjoner i vitenskapelige norske og internasjonale tidsskrift for fagpersoner tilbyr forskere ved vår avdeling formidlingsaktiviteter for alle interesserte i allmennheten og i praksisfeltet. Vi formidler vår forskning både under de nasjonale forskningsdagene, på ulike offentlige arrangementer, på direkte invitasjon fra aktører i praksisfeltet, statlige eller private institusjoner eller gjennom kronikker og debattinnlegg i media.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår avdeling! Se vår kontaktveileder her.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Aktuelt

  • ropit-workshop Paper-workshop ROPIT 15. aug. 2019

    Forskergruppen ROPIT inviterte til en paper-workshop 23.-24. mai 2019. Deltakerne var medlemmene i ROPIT samt inviterte forskere fra flere forskningsmiljøer i Norge, som alle jobber med spørsmål rundt utvikling av bedre tiltak og tjenester for mennesker med ROP-lidelser.

  • 9788215031293 Ny bok om inkluderende forskning 22. mai 2019

    Ny metodebok om Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming lanseres 3. juni, i kaffebaren.

Arrangement