Aktuelt

Aktuelle saker

  • optisk-illusjon_pixabay Disagreements about how research data are interpreted can have serious consequences 31. aug. 2020 09:30

    There is always more than one way to interpret research data. Researchers are now proposing a new way of agreeing on the interpretation of data. A serious consequence if we do not agree on a common way of explaining research data is that new policies are formulated on the wrong basis.

  • nettangrep_colourbox36270510 Millioner til å forske på bedre håndtering av nettangrep 21. mai 2020 10:19

    Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

  • operasjonsbord_colourbox1251982 Ulykker skjer på sykehus når helsepersonell kommuniserer dårlig 8. apr. 2020 10:47

    En ny studie fra forskere ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold viser at det er behov for en større begrepsavklaring og opplæring av studenter slik at en felles situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid styrkes for å forebygge uønskede hendelser.