Aktuelt

Aktuelle saker

  • sykehus_colourbox29745269 Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre. 14. okt. 2019 12:34

    Som det første sykehuset i Norge, har sykehuset Østfold Kalnes blitt bygget med bare enerom. Men om pasientene foretrekker enerom fremfor fellesrom er ikke helt entydig i en ny undersøkelse.

  • Referansegruppemøte 27. aug. 2019 08:12

    Det første møtet med referansegruppa ble avholdt 22. juli 2019 på Høgskolen i Østfold.

  • ropit-workshop Paper-workshop ROPIT 15. aug. 2019 09:18

    Forskergruppen ROPIT inviterte til en paper-workshop 23.-24. mai 2019. Deltakerne var medlemmene i ROPIT samt inviterte forskere fra flere forskningsmiljøer i Norge, som alle jobber med spørsmål rundt utvikling av bedre tiltak og tjenester for mennesker med ROP-lidelser.

Arrangementer