Aktuelle saker

Publisert 21. nov. 2019 13:01

Prosjektleder i ROPIT, Catharina Bjørkquist, deltok med presentasjonen "Integrerte tjenester til mennesker med ROP lidelser er det mulig?"

Publisert 14. okt. 2019 12:34

Som det første sykehuset i Norge, har sykehuset Østfold Kalnes blitt bygget med bare enerom. Men om pasientene foretrekker enerom fremfor fellesrom er ikke helt entydig i en ny undersøkelse.  

Publisert 27. aug. 2019 08:12

Det første møtet med referansegruppa ble avholdt 22. juli 2019 på Høgskolen i Østfold.

Publisert 15. aug. 2019 09:18

Forskergruppen ROPIT inviterte til en paper-workshop 23.-24. mai 2019. Deltakerne var medlemmene i ROPIT samt inviterte forskere fra flere forskningsmiljøer i Norge, som alle jobber med spørsmål rundt utvikling av bedre tiltak og tjenester for mennesker med ROP-lidelser.

Forsiden til boka: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming. En metodebok.
Publisert 22. mai 2019 12:30

Ny metodebok om Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming lanseres 3. juni, i kaffebaren.

Publisert 14. mai 2019 15:25

For 10 år siden fikk de økonomisk støtte for å etablere et eget kvinnenettverk. I dag teller de 25 kvinnelige forskere som bidrar aktivt med forskning som helse- og omsorgstjenesten har behov for.

Publisert 8. mai 2019 21:53

Forskningsgruppa for miljøtiltak og høgskolepedagogikk bidro med over 15 konferansebidrag på årets NAFO-seminar.

Publisert 1. apr. 2019 09:24

Hvordan forske om brukererfaringer med helse- og velferdstjenester?

Publisert 26. feb. 2019 21:38

Høgskolelektor Anders Dechsling er invitert til å være Session Chair på symposium om Special Education på INTED2019.

Noen av bokens bidragsytere
Publisert 22. feb. 2019 14:33

5. februar ble boken Psykososialt Arbeid - Kunnskap, verdier og samfunn lansert. Utgivelsen ble markert med boklansering i bokbutikken ved Høgskolen avdeling Fredrikstad. 

Hvorfor er det færre kvinner som når professorkompetanse, spør nettverket Kvinneforsk som kan melde om positive utvikling ved Høgskolen i Østfold. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.
Publisert 21. feb. 2019 14:32

11. februar er FNs internasjonale dag for kvinner og jenter innen forskning. I dag er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad i Norge og i verden forøvrig. Allikevel er det flest menn som oppnår toppkompetanse og blir professorer.

Publisert 31. jan. 2019 12:06

I sin doktorgradsavhandling har Ragnhild Fugletveit (bildet) intervjuet 15 tidligere rusmisbrukere for å finne ut hvordan de har klart å gå fra et liv i rus til et liv som stabile arbeidstakere. De fortalte om en tøff prosess for å komme dit de er i dag.

Publisert 10. jan. 2019 12:53

Under konferansen Psychosocial Work in the Digital Society arrangert av forskergruppen, ble boken Navigating Knowledge Landscapes lansert. 

Publisert 6. jan. 2019 14:38

Lars Rune Halvorsen, Jon Arne Løkke og Sjur Granmo ved Avdeling for Helse og Velferd har nylig publisert en artikkel som presenterer resultatene fra 10 år med studentaktiv forskning.

Publisert 28. nov. 2018 13:49

En tidligere studie viser at mer enn 80 prosent av sykepleielederne opplever konflikt mellom rollen som leder og rollen som sykepleier. Konsekvensen er stressfylte arbeidsdager og at mange blir utbrent. I en nylig publisert artikkel viser forskere fra HiØ tre måter sykepleieledere forholder seg til de ulike kravene på.

Publisert 29. okt. 2018 14:39

Skolen har en unik mulighet til å oppdage barn som er utsatt for vold og krenkelser fra sine nærmeste, og de har plikt til å melde fra til barnevernet når de har grunn til å tro at en elev lever under slike forhold.

Hysj_COLOURBOX6667535.jpg
Publisert 16. okt. 2018 09:41

KRONIKK. Viktige stemmer mangler i det offentlig rom. Det er et demokratisk problem, skriver Lars Rune Halvorsen og Jon Arne Løkke i denne kronikken.

Publisert 1. okt. 2018 14:32

Den bekymringsløse ungdomstiden er en myte. Usikkerhet, stress, forventningspress i og utenfor skolen og livet på sosiale medier byr på store utfordringer for «generasjon prestasjon».

Illustrasjon - diabetes 1
Publisert 7. sep. 2018 11:10

Kronisk utmattelse er to til tre ganger så vanlig blant personer med type 1 diabetes sammenlignet med tall fra den norske bakgrunnsbefolkningen.

Ung-lege-hjelper-glad-pasient_COLOURBOX8071041.jpg
Publisert 31. mai 2018 14:12

KRONIKK. Andelen eldre og mennesker med kroniske lidelser er økende. Sykepleier Ann-Chatrin Leonardsen har skrevet kronikk om behovet for både økt antall sykehjemsplasser og økt kapasitet i hjemmebaserte tjenester og tjenester til hjemmeboende eldre.