– Det er mange slitne ungdommer

Den bekymringsløse ungdomstiden er en myte. Usikkerhet, stress, forventningspress i og utenfor skolen og livet på sosiale medier byr på store utfordringer for «generasjon prestasjon».

DEBATT PÅ LITTERATURHUSET: Fra venstre Erling Omvik, Elin Tvete, Kari Løvendahl Mogstad, Kjersti Lien Holte, Oscar Undahl og Thomas Gundersen debatterte psykisk helse blant dagens unge. (Foto: Nina Skajaa Fredheim)

- Det er viktig at vi får lære oss at ting ikke alltid går helt perfekt, men at det kommer til å gå bra, hevder Oscar Undahl.

Han var en av to skoleelever fra Fredrik II som deltok i debattpanelet da Høgskolen i Østfold inviterte til folkemøte på Litteraturhuset under årets forskningsdager.

Hvordan fremme god psykisk helse blant ungdom var temaet under folkemøtet på Litteraturhuset. I panelet satt også førsteamanuensis ved HiØ Kjersti Lien Holte, lege, forfatter og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad, Elin Tvete som leder Opplæringskomiteen i fylkeskommunen og Fredrik II-elev Thomas Gundersen. Debatten ble ledet av tidligere ansvarlig redaktør i Fredriksstad Blad, Erling Omvik.

"Gode relasjoner mellom lærer og elever er helt avgjørende."
Sitat forsker Kjersti Lien Holte

Utgangspunktet for debatten om psykisk helse blant ungdom var resultatene fra en undersøkelse som Lien Holte har gjennomført nettopp ved Fredrik II Videregående skole. Forskeren ønsket nemlig å se nærmere på skolen som en arena for å fremme psykisk helse.

- Hvorfor skrives det ut så mye antidepressiva til ungdom når det er så mye annet som kan gjøres. Det ønsket vi å finne ut av, fortalte Lien Holte innledningsvis.

Mottok 319 meninger om skolen

Det helt sentrale forskningsspørsmålet i Lien Holtes undersøkelse var hvordan videregående skoler kan være en arena som fremmer god psykisk helse og god livskvalitet. Elever, lærere og foreldre ved Fredrik II ble bedt om å svare på hva de mener er viktig. Deres respons til spørsmålet kom i form av 319 svarbrev. Respondentene mente det er viktig:

  • å ta hensyn til at ungdom befinner seg i en sårbar periode med et enormt press
  • at klassene ikke er for store
  • at lærerne ikke har ansvar for for mange elever
  • å hjelpe elever som sliter
  • at undervisningen gir mer dybdelæring
  • med en mer menneskevennlig vurderingspraksis
  • å ha gode relasjoner mellom lærer og elev
  • med gode klassemiljø
  • at skolen bygger på en positiv og stolt fellesskapsfølelse

- Brevene viser at den samme skolen oppleves som veldig forskjellig. Opplevelsen av livskvalitet på skolen er ulik, forklarte Lien Holte.

Som fastlege møter Løvendahl Mogstad mange av de ungdommene som sliter med blant annet stress, tilstedeværelse på sosiale medier og forventninger knyttet til kropp og utseende. Hun var opptatt av å ikke legge skylden på ungdommen selv.

"Det er viktig å sette fokus på at stress er en
stor del av hverdagen til ungdom."
Sitat Tomas Gundersen, skoleelev Fredrik II.

- Det er ikke ungdommens ansvar at det er blitt slik. Dette er ikke en generasjonsfeil, men en kulturell systemfeil. Det handler om hvilke verdier vi som samfunn har, sa hun.

Ønsker mer fokus på det sosiale

De to skoleelevene i debattpanelet bekreftet at de kjenner stresset og forventningspresset.
- Du føler på det, enten det er skole, det at du skal være positiv hver dag og samtidig være best, sa Oscar Undahl.

Oscar Undahl (t.v.) og Thomas Gundersen fra Fredrik II snakket klart og tydelig på vegne av "generasjon prestasjon".

Løvendahl Mogstad mener de voksne spiller en viktig rolle i ungdommenes arbeid med å sette livet i riktig perspektiv.
- Vi må hjelpe dem å prioritere litt. Som foreldre må vi blant annet hjelpe dem med å velge bort noe, sa hun.

"Vi bør rett og slett lære ungene våre å gi litt mer faen."
Sitat lege, forfatter og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad

Elevene fra Fredrik II ga utrykk for at de ønsker et større fokus på det sosiale samholdet når skolen starter igjen etter en kang sommerferie og at det er viktig for å skape et godt miljø. De ga også utrykk for at de ønsker synlige og positive lærere som engasjerer seg i elevene og gode møteplasser mellom elever og lærere. Deres ønsker fikk bred støtte i resten av panelet.

- Å skape et godt klassemiljø er grunnsteinen. Skal du prestere så må du være trygg, sa Elin Tvete fra Østfold fylkeskommune.

Ifølge henne er det et ønske at skolebyggene i større grad åpnes opp som en sosial arena også på ettermiddag og kveldstid.
- Det handler om å gjøre skolen til en arena hvor du vil være også utenfor vanlig skoletid, forklarte hun.

Ifølge Holte Lien var behovet for trygge voksne noe som kom frem av forskningsrapporten. Forskeren pekte samtidig på en tydelig kobling mellom skoleungdoms psykiske helse og lærernes arbeidsmiljø.
- De ansattes psykiske helse må sees i sammenheng med elevenes. Om de ansatte har det bra så smitter det over på elevene, forklarte hun.

Mer om selve brevundersøkelse kan du lese her.


I prosjektet Mestring og Mening ved Fredrik II Videregående skole, deltar masterstudenter fra Master i samordning av helse og velferdstjenester og fra Master i psykososialt arbeid med. Arbeidsmåten og resultater fra prosjektet blir presentert og diskutert i undervisningen på de to nevnte mastergradsløpene og etter- og videreutdanningskurset i Psykososialt arbeid blant barn og unge.  

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 1. okt. 2018 14:32 - Sist endret 31. okt. 2018 13:53