Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre.

Som det første sykehuset i Norge, har sykehuset Østfold Kalnes blitt bygget med bare enerom. Men om pasientene foretrekker enerom fremfor fellesrom er ikke helt entydig i en ny undersøkelse.  

Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

I forbindelse med prosjektet «Fra gammelt til nytt sykehus» har forskere fra Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold intervjuet 39 pasienter om deres erfaringer med å være pasient på flersengsrom på det gamle sykehuset og på enerom på det nye sykehuset.

Pasientene beskriver mange fordeler med enerom, men også utfordringer knyttet til ensomhet. Flere pasienter vektlegger viktigheten av å kunne være sammen med andre pasienter og betydning av sosial tilknytning. På den andre siden vektlegges betydningen av privatliv, og at det å bli utsatt for andres lidelse og sykdom når man er innlagt på flersengsrom, kan være krevende.

Studien anbefaler at det i sykehus med enerom bør tilrettelegges for fellesarealer hvor pasienter kan møtes hvis de ønsker det.  Det er viktig å se på utøvelsen og organiseringen av sykepleietjenesten slik at pasienter unngår å føle seg ensomme og isolerte. Studien er publisert i Nursing Ethics.

Ønsker du å vite mer om studien, så ta gjerne kontakt med forskerne:

Anne Karine Roos (Sykehuset Østfold)

Eli Anne Skaug (HiØ)

Vigdis Abrahamsen Grøndahl (HiØ)

Ann Karin Helgesen (HiØ)

Publisert 14. okt. 2019 12:34 - Sist endret 14. okt. 2019 12:34