2020

Sist endret 21. mai 2020 10:46 av Nina Skajaa Fredheim

Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

Sist endret 21. mai 2020 10:15 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 7. apr. 2020 11:07 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 14. apr. 2020 11:27 av Nina Skajaa Fredheim

En ny studie fra forskere ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold viser at det er behov for en større begrepsavklaring og opplæring av studenter slik at en felles situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid styrkes for å forebygge uønskede hendelser.