2020

Sist endret 31. aug. 2020 08:59 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 31. aug. 2020 08:58 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 1. okt. 2020 12:52 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 21. mai 2020 10:46 av Nina Skajaa Fredheim

Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

Sist endret 21. mai 2020 10:15 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 7. apr. 2020 11:07 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 31. aug. 2020 09:26 av Nina Skajaa Fredheim
Sist endret 2. okt. 2020 08:16 av Nina Skajaa Fredheim

Samarbeidet mellom sykepleiere og leger innenfor sikker farmasøytisk omsorg har forbedringspotensial, og mellom sykepleiere og farmasøyter er samarbeidet ganske dårlig. En fersk internasjonal studie viser at det er stor enighet blant disse yrkesgruppene om at dette bør endres.

Sist endret 20. okt. 2020 13:23 av Carita Hannele Stafne

En ny studie fra forskere ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold viser at det er behov for en større begrepsavklaring og opplæring av studenter slik at en felles situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid styrkes for å forebygge uønskede hendelser.