Gatelaget: Et liv å være rusfri i

Fotball i seg selv løser ikke menneskers rusproblemer, men det kan være starten på å leve mer og ruse seg mindre. Rus er kanskje noe av det vanskeligste vi mennesker må forholde oss til. Dette foredraget diskuterer temaet basert på åtte års erfaring med Gatelaget.

Foto av Gatelaget: Kristian Bjerke / Fotballstiftelsen.

En fersk undersøkelse fra KoRus Midt-Norge peker på at selv om over halvparten av de med rusproblemer som mottar kommunale tjenester er fornøyd med tjenestene, savner de mer praktisk hjelp. Mestring av boforhold, økonomi og arbeid/utdanning samt hjelp til å etablere sosialt nettverk og komme i gang med fysisk aktivitet trekkes frem.

Det er nettopp det Gatelaget kan bidra med.

Høgskolen i Østfold har siden oppstarten i 2011 fulgt utviklingen av gatefotballen i Fredrikstad, det første Gatelaget i Norge startet av en ordinær fotballklubb. I begynnelsen som et prosjekt, deretter som fast lag. Gatelaget består utelukkende av spillere som selv opplever å ha et rusproblem og krever ikke rusfrihet.

Våren 2018 ble laget seriemestere under ledelse av trener Lars Petter Hansen, noe som var fantastisk stort både for laget og supporterne. Sportslige prestasjoner er likevel ikke det viktigste for dette laget.

Gateslagets mål er å avstigmatisere rusproblemer, heve spillernes sosiale status og gi dem bedre helse.


Trude Tonholm er sosiolog og høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og er for tiden tilknyttet Arbeids-og velferdsutdanningen. I tillegg til forskningsprosjektet om Gatelaget har Trude blant annet vært med i NAPHAs storbyprosjekt om ulike botiltak for mennesker med rus og psykiske lidelser og evaluert programmet programmet «Pappa i fengsel». Hun holder også på med prosjektet «Høyere utdanning for innsatte i høyrisikofengsel» som nylig er utvidet til å omfatte arbeidsforberedelser under soning.

 

 

Publisert 20. aug. 2018 14:51 - Sist endret 20. aug. 2018 14:51