Aktuelt

Aktuelle saker

  • nettangrep_colourbox36270510 Millioner til å forske på bedre håndtering av nettangrep 21. mai 2020 10:19

    Nettsikkerhet er blitt en stor utfordring både for offentlig tjenesteyting, nasjonale sikkerhetsmyndigheter, men også for privatpersoner. Konsekvensene av et angrep kan få katastrofale følger. Høgskolen i Østfold skal lede et forskningsprosjekt som har fått 10 millioner i støtte fra Norges forskningsråd til å finne mer effektive måter å håndtere slike nettangrep på.

  • operasjonsbord_colourbox1251982 Ulykker skjer på sykehus når helsepersonell kommuniserer dårlig 8. apr. 2020 10:47

    En ny studie fra forskere ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold viser at det er behov for en større begrepsavklaring og opplæring av studenter slik at en felles situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid styrkes for å forebygge uønskede hendelser.

  • trussel_colourbox7505781 Vold og trusler på jobben: Sett lys på trollet, så sprekker det 12. des. 2019 12:03

    KRONIKK. Vold og trusler om vold i arbeidslivet er utbredt. Spesielt der ansatte møter folk ansikt til ansikt. Ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må snakke sammen for å øke beredskapen mot vold og trusler på jobben.