Forskning på studentaktive læringsformer i helse- og velferdsfag

Vi startet som en tverrprofersjonell gruppe med ønske om å forske på studentaktive læringsformer i 2018 og ble i 2020 formelt godkjent som forskergruppe ved Høgskolen i Østfold.

Mål 
Hovedmålet er å bidra til kunnskapsutvikling på undervisning av studentaktive læringsformer og å nyttiggjøre oss av hverandres ulike forskningsbakgrunner og sammen bidra til kompetansehevning av gruppens medlemmer. 

Delmål 
Styrke kvaliteten på undervisning gjennom å;

  • Forske på simulering som pedagogisk metode. 
  • Forske på bruk av digitale undervisningsmetoder.
  • Publisere og presentere forskningsresultater.  

Gruppens prioriterte forsknings- og utviklingsområder:

Mestringstillit i utførelse av praktiske ferdigheter:  
Formålet er å undersøke sammenhengen mellom mestringstillit og ulike praksisnære studentaktive læringsformer. 

Stressmestring og konfliktdempende kommunikasjon: 
Formålet med studien er å undersøke hvorvidt simulering er en egnet undervisningsmetode for studenter når de skal lære seg stressmestring og konfliktdempende kommunikasjon.

Biovitenskap i helseutdanningene:   
Formålet er å undersøke betydningen av aktive læringsformer som simulering og digitale læringsressurser for studenters læringsprosess i Anatomi, Fysiologi og Biokjemi (AFB).

Validering av psykomotoriske tester (validering) 
Formålet er å få validerte og kvalitetssikrede tester som kan benyttes i forskning.

Aktivitetsplan 
Vi har faste månedlige møter og to heldags workshoper i løpet av året. 

Deltakere

Publisert 16. okt. 2020 09:59 - Sist endret 29. jan. 2021 11:19