Aktuelt

Forsiden til boka: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming. En metodebok.
Publisert 22. mai 2019 12:30

Ny metodebok om Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming lanseres 3. juni, i kaffebaren.

Publisert 8. mai 2019 21:53

Forskningsgruppa for miljøtiltak og høgskolepedagogikk bidro med over 15 konferansebidrag på årets NAFO-seminar.

Publisert 26. feb. 2019 21:38

Høgskolelektor Anders Dechsling er invitert til å være Session Chair på symposium om Special Education på INTED2019.

Publisert 6. jan. 2019 14:38

Lars Rune Halvorsen, Jon Arne Løkke og Sjur Granmo ved Avdeling for Helse og Velferd har nylig publisert en artikkel som presenterer resultatene fra 10 år med studentaktiv forskning.