Over 15 bidrag fra forskningsgruppa på årets NAFO-seminar

Forskningsgruppa for miljøtiltak og høgskolepedagogikk bidro med over 15 konferansebidrag på årets NAFO-seminar.

Årets NAFO-seminar ble avholdt på Storefjell i slutten av april med over 700 deltakere til stede. Forskningsgruppen for miljøtiltak og høgskolepedagogikk var representert med flere medlemmer, og bidro med flere enkeltstående forelesninger, innlegg på symposium, postere, workshops og presentasjoner. Tolv vitenskapelige bidrag var fagfellevurderte, og de øvrige var essensielle for gjennomføringen av seminaret.

Det var mange tilhørere på de ulike innleggene og mange gode tilbakemeldinger.

Programmet og enkelte lysbilder fra forelesninger kan leses her.

Medlemmene som bidro med innlegg/presentasjoner, og/eller forfatterskap var:
Jon Arne Løkke, Sjur Granmo, Anders Dechsling, Fredrik Andersen, Yngve Herikstad, Gunn Løkke, Aleksander Vie, og Stian Orm.

Publisert 8. mai 2019 21:53 - Sist endret 1. okt. 2019 10:24