Studentaktiv forskning har ført til over 85 vitenskapelige bidrag

Lars Rune Halvorsen, Jon Arne Løkke og Sjur Granmo ved Avdeling for Helse og Velferd har nylig publisert en artikkel som presenterer resultatene fra 10 år med studentaktiv forskning.

(fv) Sjur Granmo, Jon Arne Løkke og Lars Rune Halvorsen

Før jul publiserte Lars Rune Halvorsen (førstelektor), Jon Arne Løkke (dosent) og Sjur Granmo (høgskolelektor) en artikkel som presenterer resultatene fra flere års arbeid med studentaktiv forskning ved vernepleierutdanningen på Avdeling for Helse og Velferd. Løkke og Halvorsen vant i 2015 en pris for kvalitet i utdanningen for sitt arbeid med studentaktiv forskning.

Utdrag fra artikkelen, som kan leses i sin helhet her:

"Labgruppen har per oktober 2017 registrert 85 vitenskapelige bidrag fordelt på 20 vitenskapelige artikler, ett bokkapittel og 64 nasjonale- og internasjonale konferansebidrag. Antall personer som står oppført på vitenskapelig produksjon fra laben er fordelt på 129 unike navn. Fordelingen er på 122 studenter, fire ansatte på HiØ (én av de ansatte var tidligere student i labgruppen), ett av navnene er tilknyttet en fast samarbeidspartner fra praksisfeltet og to av navnene har sin tilknytning til en samarbeidene høgskole." (Halvorsen, Løkke, & Granmo, 2018, s. 94)

Det skal legges til at det etter 2017 har blitt publisert ytterligere artikler fra studentlaben.

I tillegg viser dataene fra artikkelen at studenter forbedrer karakterene sine betraktelig etter deltakelse i labgruppa.

Av Anders Dechsling
Publisert 6. jan. 2019 14:38 - Sist endret 11. apr. 2019 10:04