Møte 14. desember

Møtereferat fra møtet 14. desember 2018

Syv deltakere til stede.

  • Bjørn Erik presenterte noe skrivearbeid før diskusjon om forholdet mellom måloppnåelse og rusfrihet.
  • Jørn presenterte skjemaer som skal være en del av forskningsprosjekter som Råde sykehjem er involvert i.
  • Anders orienterte om ulike forskningsprosjekter, manuskripter ol., konferansebidrag, og annet som medlemmene fra forskningsgruppen er en del av.
  • Diskusjon rundt hvordan vurdere effekt av FAK-samtalene som blir utført på Origosenteret.

 

Publisert 18. des. 2018 17:41 - Sist endret 18. des. 2018 17:41