Møte 7. september 2018

Møtereferat fra møtet i forskningsgruppa.

 

8 stykker til stede (HiØ, Origo og Råde kommune)

Saker:

1) May informer om et seminar/konferanse 25 & 26 september om inkluderende forskning. Anders reklamerer for konferansen på onsdag (på Litteraturhuset).

2) Nettsidene blir nå justert fortløpende – Anders er websjef og møter også i FoU-utvalget nå som Sjur har permisjon. Vi bør holde muligheten for en review på temaet rus/funksjonelle analyser oppe. Kanskje vi kunne sette opp en workshop på våren 2019? To mulige problemstillinger angår praktisk etikk (SAFMEDS) og ACT og studenter. Det er ønskelig å knytte gruppen til andre miljøer.

3) To artikler fra Råde – egnet for publikasjon – kan legges frem neste gang?

4) Neste gang:

Avtale tidspunkter for møter og workshop rus/FAK

BE legger fram disposisjon for noe skriftlig om målarbeid

Råde legger frem forslag til tekstreduksjon av to studentarbeider

Jon har en eller to tekster

Fredrik og Jon kan si noe om det ble noe ut av møtet om etikktrening og ACT for studenter

May har kanskje et kapittel

Publisert 15. sep. 2018 00:23 - Sist endret 15. sep. 2018 00:23