Prosjekter

Sist endret 19. juli 2019 22:47 av Anders Dechsling

Forskningsgruppen er en del av et forskningsprosjekt som tar sikte på å undersøke og trene sosiale ferdigheter hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser, ved hjelp av Virtual Reality.