Kvinnforsk

Et nettverk for kvinnelige forskere ved Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

KvinnForsk ble startet 6. mai 2009 med startstøtte fra Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIF-komiteen). Bakgrunnen for nettverket var et ønske om å øke kvinneandelen av første- og toppkompetente ved avdelingen. En slik økning vil bedre speile kjønnsfordelingen blant tjenesteutøverne i helse- og omsorgssektoren, samt blant studenter og ansatte ved avdelingen. KvinnForsk består i dag av 25 kvinner ved Avdeling for helse og velferd.

Nettverkets fokus

Forskeropplæring og utveksling av erfaringer om veien til første- og toppkompetansenivå for kvinner. Målet er å øke kvinneandelen med toppkompetanse, beholde kvinnelige forskere ved egen institusjon, samt å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere kvinnelige forskere.

Medlemmene representerer ulik fagbakgrunn og er i stillinger som høgskolelektor, førstelektor, stipendiat eller førsteamanuensis tilknyttet bachelor- og/eller masterutdanningene ved avdelingen. Felles for medlemmene er at de ønsker å arbeide systematisk for opprykk i akademia, samt å bidra med erfarings- og kunnskapsdeling innad i nettverket. Det skal gjennomføres fire nettverksmøter i året.

 

Deltakere

Publisert 4. feb. 2019 12:17 - Sist endret 4. feb. 2019 12:17