KvinnForsk 10 år - åpent jubileumsseminar

KvinnForsk ble startet 6. mai 2009 med startstøtte fra Komité for kjønnsbalanse i forskning. I mai feirer vi 10-årsjubileum med et åpent seminar!

Les mer om markeringen.

Bilde: Colourbox

Bakgrunnen for nettverket var et ønske om å øke kvinneandelen av første- og toppkompetente ved avdelingen. En slik økning vil bedre speile kjønnsfordelingen blant tjenesteutøverne i helse- og omsorgssektoren, samt blant studenter og ansatte ved avdelingen. Nettverkets fokus er nå på forskeropplæring og utveksling av erfaringer om veien til første- og toppkompetansenivå for kvinner. Målet er å øke kvinneandelen med toppkompetanse, beholde kvinnelige forskere ved egen institusjon, samt å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere kvinnelige forskere.

Påmelding pr. email til: vigdis.a.grondahl@hiof.no innen 30. april p.g.a. enkel bevertning,

 

Se hele programmet                                        

Publisert 26. mars 2019 10:39 - Sist endret 1. mai 2019 09:54