Nettverksmøte

  • Kl.12.30 – 14.00:

TEMA 1: Høyere utdanning blant jenter/kvinner fra ulike kulturer!

Vi har invitert en tidligere student og tre 2. års studenter fra Bachelor i Arbeids- og velferdsfag som har kommet til Norge og som nå har tatt/tar høyere utdanning til å komme å si noe om hva som ligger bak deres valg om å ta høyere utdanning, og hvorfor de valgte arbeids- og velferdsfag.

Meryem Trabelsi som gikk ut i sommer fra bachelor i Arbeids- og velferdsfag, og Fatima Said Omar, mulig også Sarah Shaikhjomi og Javeria Asma Riaz som går i 2. år på bachelor i Arbeids- og velferdsfag er invitert til vårt møte.

Hvilke tanker har de om kvinner og høyere utdanning i sitt hjemland, og i andre land hvor andelen kvinner med høyere utdanning er lav. Har de noen tanker om hva som skal til for å skape endring slik at kvinneandelen i høyere utdanning kan øke? Hvordan kan kvinner generelt støtte hverandre til utdanningsløp?

Førsteamanuensis Rania Maktabi ved ØSS, https://www.hiof.no/oss/personer/und-forsk-ansatte/raniamak/index.html, har også takket ja til å komme til vårt møte, og er utfordret til å si noe om kvinner og høyere utdanning og kulturelle forskjeller og likheter. Hvordan kan vi i et kvinnefellesskap støtte hverandre, slik at de som ønsker, kan få tatt høyere utdanning?

Det er et mål at vi i KvinnForsk gjennom dialog med studentene Meryem, Fatima, Sarah, Javeria, og vår kollega Rania, får økt kunnskap som vi kan ta med oss i det videre arbeidet ved høgskolen.


  • Kl.14.00 – 15.30:

TEMA 2: Vurdering og opprykk til førstelektor

Førstelektor Laila Hagen presenterer sin vei til førstelektorkompetanse.

I Teams-rommet til KvinnForsk ligger et skjema som kan brukes som struktur for en arbeids-CV for den enkeltes arbeid for opprykk.

 

Vel møtt!

Vigdis A.G.

Publisert 4. sep. 2019 13:40 - Sist endret 4. sep. 2019 13:40