Boklansering - Psykososialt Arbeid

5. februar ble boken Psykososialt Arbeid - Kunnskap, verdier og samfunn lansert. Utgivelsen ble markert med boklansering i bokbutikken ved Høgskolen avdeling Fredrikstad. 

Noen av bokens bidragsytere

Noen av forfatterne.

12. februar deltok lærere, forfattere, studenter og skoleledelse på boklansering av den vitenskapelige antologien Psykososialt Arbeid - Kunnskap, verdier og samfunn.

Bokens redaktører Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen og Hadi Strømmen Lile er alle tilknyttet masterutdanningen Psykososialt Arbeid

Boken kan kjøpes her.

Omslagstekst

"Kapitlene i boken presenterer analyser og teorier som svar på psykososiale problemstillinger, samt at boken også gir konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til ønsket endringsarbeid for å ivareta og fremme menneskers helse, velferd, rettigheter og sosiale integrering i samfunnet.

Boken integrerer kunnskaper og perspektiver fra humaniora, samfunnsfag og juss, helsefag, sosialfag og medisin."

 

Publisert 22. feb. 2019 14:33 - Sist endret 22. feb. 2019 14:33