Temadag: Om etikk, forskning og forskningsetikk

Foredrag: 

  • Sårbarhet: Hvilke etiske spørsmål aktualiseres? - Lillian Lillemoen, forsker, Dr. polit, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn, UiO
  • Hvorfor trenger vi forskningsetikk? - Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, NTNU Trondheim, Nestleder i Den nasjonal forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
  • Forskningsetiske retningslinjer - Vidar Enebakk, Sekretariatsleder Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
  • Med brukeren i sentrum, utenfor helselovgivning og i en tverrfaglig sammenheng - Anna Lydia Svalastog, Professor Høgskolen i Østfold

Arrangør

Forskergruppen Psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis
Emneord: etikk, forskning, forskningsetikk
Publisert 6. jan. 2019 15:38 - Sist endret 6. jan. 2019 15:38