Temadag: Rus

Innlegg

  • Unevnelig smerte? Tausheten rundt alkoholproblemer - Anne Werner, forsker ved Akershus Universitetssykehus. 
  • Utfordringer i kartlegging av rus og psykiske lidelser - Kristin Opaas Haugli, tilbakeføringskoordinator, Kongsvinger fengsel
  • Erfaringer i arbeidet med rus og psykisk helse i Halden fengsel - Espen Rødsmoen, rådgiver metode og innhold Halden fengsel
  • "Recovery"-perspektivet og brukermedvirkning i rusomsorgen - Guro Huby, forsker
  • Ettervern - Ulf Dahl, forsker

 

Arrangør

Forskergruppen Psykososialt arbeid
Emneord: rus, alkoholproblemer, kartlegging, psykiske lidelser, fengsel, recovery, ettervern
Publisert 2. jan. 2019 13:30 - Sist endret 6. jan. 2019 15:37