Forskerseminar - våren 2016

Alle forskerseminarene holdes på mandager.

1/2 - Presentasjon av to nye medlemmer, Hadi Strømmen Lile og Christian Sørhaug

22/2 - "Intervju med Ole" - Hadi Strømmen Lile. Prosjektsøknad COST Action "A comparative studie of human rights education in Norway and Sweden".

14/3 - Tekstseminar: "Sorting things out" - Bowker & Leigh Star, "The social construction og what?" - Haking

4/4 - PhD hjemmel, psykososialt arbeid - feb. 2016, forskningsprogram
Kapittel om religion og makt, Anna Lydia Svalastog
Konsept for bokprosjekt og økonomi

25/4 - Planlegging workshop 24. – 25. oktober 2016
Orientering om at Cost Action søknad er ferdig og sendt.

20/6 - Tekstseminar: S. Minton og Ketil L. Hansen

 

Vel møtt!

Publisert 18. jan. 2019 13:02 - Sist endret 18. jan. 2019 13:02