Forskerseminar - hørsten 2016

Alle forskerseminarene holdes på mandager. 

22/8 - Srecko Gajovic: How to publish in international referee journals. Presentation of frames, practices and policies of Croatian Medical Journal (CMJ) 
Diskusjon av høringsuttalelse om faglig organisering ved avdeling for helse- og sosialfag.

19/9 - Siv Vea Grønneberg: Prosjektbeskrivelse PhD prosjekt

17/10 - Hadi Strømmen Lile & Anna Lydia Svalastog: Prosjektbeskrivelse

24/10-25/10 - kl: 9:15 – 16:00, Workshop psychosocial work. På denne workshopen deltok studenter ved masterutdanningen og medlemmer i forskergruppen i
psykososialt arbeid.

14/11 - André Paulsberg: Artikkelutkast basert på masteroppgave

16/11 - Guro Øyen Huby: Presentasjon av ROP med vekt på "brukersentrert" tjeneste og hva det betyr.

12/12 - Marie Toreld: Artikkelutkast basert på masteroppgave

13/12 - tirsdag. kl.11:00–17:00 Forskergruppens medlemmer inviteres til bok-workshop: Antologi psykososialt arbeid. Oppstart av bokprosjektet.

Publisert 18. jan. 2019 13:02 - Sist endret 18. jan. 2019 13:02